Rok 2012

Przetarg ZP-1/2012 - rozstrzygnięcie

Przetarg na dostawę urządzeń sieciowych do modernizacji i rozbudowy lokalnych sieci komputerowych Wydziałów Politechniki Warszawskiej znajdujących sie na terenie kampusu południowego uczelni - SIWZ