Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Seminarium Naukowe WZ PW

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania prowadzone jest w trzech uzupełniających się nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i wyzwania nauk o zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddział Warszawski)
  • Seminarium "Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW i Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski)
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" (patronat Urzędu Patentowego RP oraz Fundacji Startup Poland)

Spotkania realizowane w ramach Seminarium "Tradycja i wyzwania nauk o zarządzaniu" oraz Seminarium "Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego" odbywają się we wtorki od godz. 15:00.

Spotkania realizowane w ramach Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" odbywają się we wtorki od godz. 17:15.

Wszystkie spotkania seminaryjne mają miejsce w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

  • Kierownik seminarium: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW (Tadeusz.Grzeszczyk@pw.edu.pl)
  • Sekretarz seminarium: mgr inż. Justyna Smagowicz (Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl)

Edycja lato 2016/2017

 Data Seminarium "Tradycja i wyzwania
nauk o zarządzaniu"
Seminarium "Wyzwania modelowania 
inżynierskiego  i biznesowego"
Seminarium "Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"

14.02.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH

Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach.
Wykorzystanie mądrości tłumu.

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 07.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dionizy Smoleń (PwC)

Czy jest możliwe stworzenie efektywnego
systemu wspierania rozwoju gospodarczego
na szczeblu regionalnym.

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 14.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.05

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Jak logistyka społeczna modyfikuje
postrzeganie logistyczne miasta

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 21.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Eryk Głodziński

Modelowanie systemu zarządzania projektami
w przedsiębiorstwach budowlanych

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

28.03.2017

godz.17:15

CZIiTT

sala 4.07

   

Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK

Dr Agnieszka Skala

Startup jako forma organizacji -
czym jest, a czym nie jest startup?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

11.04.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. Bohdan Jung

Nowe ekonomiki wokół gospodarki
cyfrowej:w poszukiwaniu nowych
paradygmatów, ujęć i kompetencji

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku      

   

 25.04.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Piotr Kisielewski

Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

 09.05.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

Zarządzanie publiczne – między naukami
o administracji a naukami o zarządzaniu

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

16.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

   

23.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 3.07

 

Andrzej Zajkowski
Janusz Stańczak

Informatyzacja uczelni publicznej -
ujęcie modelowe 

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 30.05.2017

godz.17:15

   CZIiTT

  sala 4.01

   

Dr Agnieszka Skala

Marek Kapturkiewicz

Źródła finansowania startupów:
granty, dotacje, inwestycje czy klienci?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

06.06.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

 

Prof. dr hab inż. Janina Molenda

Wyzwania i możliwości w projektowaniu
akumulatorów Li-ion dla pojazdów
elektrycznych 

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

Edycja zima 2016/2017

Termin Prelegent Temat Materiały Wydarzenie na Facebooku

25 października 2016

16:15-17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Prof. dr hab. Marek Lisiński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu prezentacja*  

16 listopada 2016

9:30 - 15:00 KSAP

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla gospodarki i administracji"

strona konferencji  

6 grudnia 2016

16:15 -17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW

Szkoła Biznesu PW

Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa? prezentacja wydarzenie na FB

17 stycznia 2017

15:00 -17:30 CZIiTT PW sala 4.05

Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl

Politechnika Śląska

Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy prezentacja wydarzenie na FB

24 stycznia 2017

15:00 - 16:00 CZIiTT PW sala 4.01

Dr Andrzej Wodecki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Cognitive computing w zarządzaniu prezentacja wydarzenie na FB
* Przedstawiane w formie syntetycznej w trakcie wykładu zagadnienia znajdują swe rozwinięcie w publikacjach naukowych autora prezentacji, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Katedry Analiz Strategicznych UEK w Krakowie