Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory związane z tokiem studiów

Wybór specjalności i promotorów odbywa się na semestrze trzecim od końca studiów i dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wybór jest realizowany zgodnie z określonym trybem wyboru specjalności i promotorów na Wydziale Zarządzania PW na studiach z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2013/14.

Studenci, w ramach realizacji procesu dydaktycznego, oprócz przedmiotów obowiązkowych kierunku i specjalności dokonują wyboru przedmiotów obieralnych:

  • w języku polskim na studiach stopnia pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) oraz
  • w języku polskim i angielskim na studiach stopnia drugiego (studia magisterskie)

Wybór przedmiotów jest realizowany zgodnie z określonym trybem wyboru przedmiotów obieralnych na Wydziale Zarządzania PW na studiach z programem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2013/14.

Tryb wyboru przedmiotów obieralnych na Wydziale Zarządzania PW

Pobierz plik (pdf, 336,95 kB)

Tryb wyboru specjalności i promotorów na Wydziale Zarządzania PW

Pobierz plik (pdf, 336,95 kB)