Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory przedmiotów obieralnych

Studia stacjonarne, I stopień, kierunek Zarządzanie, semestr IV

Zakończono zapisy, poniżej wyniki wraz z listami grup:

- Biznes plan 

- Zarządzanie zmianami 

   

Studia stacjonarne, I stopień, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr VI

Zakończono zapisy, poniżej wyniki wraz z listami grup:

- Metody badania i wartościowania pracy

- Analizy strategiczne w zarządzaniu innowacjami 

   

Studia niestacjonarne, I stopień, kierunek Zarządzanie, semestr IV

Zakończono sondaż, w kolejnym semestrze zostanie uruchomiony, dla wszystkich studentów z grupy, przedmiot:

- Techniki komunikacji i prezentacji

   

Studia niestacjonarne, I stopień, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, semestr VI

Zakończono sondaż, w kolejnym semestrze zostanie uruchomiony, dla wszystkich studentów z grupy, przedmiot:

- Techniki komunikacji i prezentacji

   

Studia stacjonarne, II stopień, kierunki Z i ZiIP, semestr II

Zakończono II etap

- Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Zarządzanie projektami

- Zarządzanie zapasami

- Zarządzanie jakością usług

     

Studia niestacjonarne, II stopień, kierunki Z i ZiIP, semestr II

Zakończono zapisy, poniżej wyniki wraz z listami grup:

- Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej 

- Zarządzanie projektami 

- Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy 

   

Studia stacjonarne, II stopień, kierunki Z i ZiIP, semestr III - przesunięty

przedmioty w języku angielskim 

Mamy zaszczyt, w zbliżającym się semestrze zimowym, gościć na naszym Wydziale prof. George'a S. Nezlek'a. Profesor poprowadzi przedmioty w języku angielskim, które zostaną przypisane przez dziekanat i nie będą podlegały wyborom.

Studenci kierunku ZiIP (dzienni) będą realizowali przedmiot Systems Analysis & Design (SAD - sylabus w załączeniu), a studenci kierunku Z (dzienni) będą realizowali przedmiot Introduction to Management Information Systems (MIS - sylabus w załączeniu).

   

Studia niestacjonarne, II stopień, kierunki Z i ZiIP, semestr III - przesunięty

przedmioty w języku angielskim 

Mamy zaszczyt, w zbliżającym się semestrze zimowym, gościć na naszym Wydziale prof. George'a S. Nezlek'a. Profesor poprowadzi przedmioty w języku angielskim.

Zakończono sondaż. W kolejnym semestrze realizowany będzie przedmiot Introduction to Management Information Systems (MIS - sylabus w załączeniu).

Zasady wyborów w załączeniu