Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory przedmiotów obieralnych

II ETAP WYBORU PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH W JĘZYKU POLSKIM I st. V sem. Z + ZiIP (tylko dzienne!)

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych I st. V sem. Z + ZiIP studia dzienne:

na podstawie sondażu (I etapu), decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek w przyszłym semestrze zostaną uruchomione następujące przedmioty obieralne:

- Architektura procesów w zarządzaniu - 1 grupa 30 miejsc

- Kreatywne projektowanie wyrobów i usług - 1 grupa 31 miejsc

- Metody rozwiązywania konfliktów - 1 grupa 30 miejsc

- Metody sprzedaży - 1 grupa 31 miejsc

- Psychologia pracy - 4 grupy po 15 miejsc każda (w sumie 60 miejsc) 

  

Wyniki sondażu dotyczącego wyboru przedmiotów obieralnych I st. V sem. Z + ZiIP studia zaoczne:

na podstawie sondażu, decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek w przyszłym semestrze zostanie uruchomiony przedmiot - Zarządzanie ryzykiem zawodowym

   

Wyniki zapisów na przedmioty obieralne anglojęzyczne II st. III sem. Z+ZiIP (dzienne)

- Project - Based Organisation Management

- Introduction to Management Information Systems

- Startup Management Workshop 

  

Wyniki zapisów na przedmioty obieralne anglojęzyczne II st. III sem. Z+ZiIP (zaoczne) 

 - Project-Based Organisation Management

 - Introduction to Management Information Systems    

 

     

ZASADY WYBORY PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH W JĘZYKU POLSKIM I st. V sem. Z+ZiIP (dzienne i zaoczne)