Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Konta studenckie

Aktualna informacja o kontach studenckich znajduje się na stronie Centrum Informatyzacji PW, w sekcji FAQ

Zasady korzystania z kont studenckich

Informacje o sposobie i zasadach korzystania z poczty studenckiej PW.

Wszystkie konta pocztowe znajdują się w domenie pw.edu.pl (lub konta starsze stud.pw.edu.pl) całkowicie obsługiwanej przez CI. Konta pocztowe otrzymują wszyscy studenci, wszystkich wydziałów.
Parametry serwera studenckiego:
Webmail: http://webmail.stud.pw.edu.pl
IMAP: imap.stud.pw.edu.pl, port 993, szyfrowanie SSL
SMTP: smtp.stud.pw.edu.pl, port 587, szyfrowanie STARTTLS
POP3: pop3.stud.pw.edu.pl, port 995, szyfrowanie SSL
Logowanie odbywa się analogicznie jak do sieci bezprzewodowej dla studentów o nazwie "PWWifi-Students" tzn.:
Login ID: numer_albumu
Hasło: PESEL+1 litera imienia matki bez polskich znaków i z wielkiej litery.
Adresy pocztowe w nowej domenie mają konwencję: numer_albumu@pw.edu.pl. Oprócz tego są generowane aliasy dla każdego konta ale na chwilę obecną zalecamy korzystać z w/w konwencji adresu.
Przykład: Jan Kowalski, PESEL: 90010112345, Imię matki: Janina, numer albumu: 123456.
Login ID: 123456
Hasło: 90010112345J
Adresy pocztowy: 123456@pw.edu.pl.

Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta.