Praktyki studenckie

Ze względu na zakończenie z dniem 30.06.2018 r. letniej sesji egzaminacyjnej oraz rozpoczęciem okresu urlopowego porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich (for05) będą podpisywane od września 2018 r.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr inż. Michael Jaksa, dyżury w godzinach konsultacji

Propozycje staży i praktyk

Lista firm, w których Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej: