Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr inż. Michael Jaksa, dyżury w godzinach konsultacji

Propozycje staży i praktyk

Lista firm, w których Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej: