Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Studia

Aktualności

Aktualizacja planów sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych

Uwaga! Zostały zaktualizowane plany sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych:

- Fizyka 2 - dr inż. Jerzy Filipowicz - sobota 16 września o godzinie 15.15

- Zarządzanie projektami i innowacjami - prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber - piątek 8 września o godzinie 16.15

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Zaproszenie do udziału w badaniu "MONITORING KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Uzupełnienie wpisu ocen dla studentów w dniu 15.09.2017 w godz. 14:00 - 18:00

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana,  celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00. 

Badanie satysfakcji studentów

Dziekan Wydziału Prof. dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prosi studentów o wypełnienie ankiety dot. czynników wpływających na motywację studentów i wybór programu studiów.