Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Wynikibadania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Ponad połowa absolwentów PW wybrałaby dzisiaj ten sam kierunek, a kolejne 27,7% zdecydowałoby się na inne studia, ale także prowadzone na naszej Uczelni.

Zmiana terminu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego

Nowy termin to 27.10.2017-30.10.2017

Naklejki na legitymacje będą dostępne po 20 października

Naklejki przedłużające będą dostępne w Dziekanacie ds. Studiów po 20 października. Przypominamy, że aktualne legitymacje są ważne do 31 października br.

Aktualizacja planów zajęć

Nastąpiła aktualizacja planów zajęć.

Lista studentów na specjalnościach studiów niestacjonarnych II. st.

Poniżej zamieszczamy listy studentów przypisanych do poszczególnych specjalności, studiujących niestacjonarnie na studiach II. st. (na obu kierunkach, tj. Zarządzanie i ZiIP).

Język angielski - informacja o salach i grupach

Zmiana prowadzącego grupę dla semestru 3.

Obowiązkowy test diagnostyczny z języka obcego

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego.

Szkolenie BHP dla spóźnialskich

Przypominamy o obowiązku odbycia szkolenia BHP.

Studenci semestru przesuniętego dopisani do specjalności

Zamieszczamy listę studentów semestru przesunietego dopisanych do specjalności.

Przedmioty dla dziennych studentów semestru przesuniętego zapisanych na sem. 3

Dla studentów tych studentów uruchomione zostaną dwa przedmioty obieralne:

Plan zajęć dla studiów mgr Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na stronie Wydziału zostały zaktualizowany plan zajęć dla studiów mgr Zarządzanie i Inżynieria Produkcji sem. 1

Likwidacja grup realizujących semestr 2p, kierunek Z oraz ZiIP

UWAGA! Decyzją Prodziekan Katarzyny Rostek osoby z grup 2p (kierunek Zarządzanie oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) z powodu ich niskiej liczności zostają przypisane do grup 3.

Aktualizacja planów zajęć!

UWAGA! Nastąpiła aktualizacja wszystkich planów zajęć na semestr zimowy 2017/2018

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji studiów i procesu dyplomowania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji studiów i procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania PW.

Spotkanie dotyczy pierwszych semestrów studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, realizowanych według nowego programu studiów.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia wychowania fizycznego. Odbędą się one 28 września br., a obowiązują one studentów I. stopnia.

Kolokwium poprawkowe

Badania operacyjne

Nieobecność prof. dr. hab. inż. S. Tkaczyka

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk będzie nieobecny w dniu 15 września (dzień dokonywania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów).

15.09 - dzień obecności pracowników dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana, celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00.

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania - zaliczenie w sesji

Termin zaliczenia wykładu lub ćwiczeń z przedmiotu "Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania" w sesji poprawkowej: 07.09.2017 godz. 17.45, s. 324 NT
dr Małgorzata Waszkiewicz

Egzamin B2 z języka angielskiego dla studiów niestacjonarnych

Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych odbędzie się dnia 8.09.2017 o godz. 17.45 w sali 144 w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85