Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Wyniki I etapu wyborów specjalności dla 4 sem. Zarządzania (dzienne)

Na stronie Wydziału w zakładce Studia/Wybory związane z tokiem studiów/Wybory specjalności - zostały opublikowane wyniki sondażu specjalności dla 4 sem. studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie.

Terminy wyborów promotorów i specjalności

UWAGA! NASTĄPIŁA ZAMIANA! Na stronie wydziału w zakładce Studia/Wybory związane z tokiem studiów został opublikowany harmonogram nadchodzących wyborów.

Stypendium dla wyjeżdżających na program ATHENS

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o stypendium dla osób wyjeżdżających w ramach Programu ATHENS.

Sondaż studencki #powiedz PW

Dział Badań i Analiz uruchomił kolejną edycję Sondażu Studenckiego #powiedzPW.Sonda jest zainspirowane potrzebą sprawnej i skutecznej komunikacji między studentami i władzami naszej Uczelni. 
Tym razem interesują nas opinie i doświadczenia studentów dotyczące przedsiębiorczości. Wasze odpowiedzi pomogą Uczelni lepiej i skuteczniej wspierać ciekawe pomysły biznesowe.

Kiedy będzie można przedłużyć legitymację?

Po hologramy zapraszamy do Dziekanatu po 16 marca br. Przypominamy, że bieżące naklejki walidują legitymację do końca miesiąca.

Aktualizacja planów zajęć

Nastąpiła aktualizacja planów zajęć. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Utworzenie grup pościgowych

W celu utworzenia grupy pościgowe studenci są proszeni o zebranie informacji i złożenie do dziekanatu podań z prośbą o ich utworzenie (w imieniu grupy). Sprawa jest bardzo pilna.

I rok studiów licencjackich - tylko jedna grupa

Drodzy Studenci I roku dziennych studiów licencjackich - w 2. semestrze utworzona będzie tylko jedna grupa: LSX-2.1.

Testy i kwestionariusze zachowań i komunikacji - warsztaty Biura Karier PW

Biuro Karier PW oraz GiGroup zapraszają na warsztaty w ramach programu Akcelerator Kariery (blok 5, Przygotowanie do udziału w rekrutacjach). 
Warsztat odbędzie się 28 lutego 2018 r., w godz. 14:15-17:45, w budynku CZIiTT w sali 5.02

How to show your potential on the interview? warsztaty Biura Karier PW

Biuro Karier PW oraz Amazon zapraszają na warsztaty w ramach programu Akcelerator Kariery (blok 5, Przygotowanie do udziału w rekrutacjach). 
Warsztat odbędzie się 27 lutego 2018 r., w godz. 12.15-14.15, w budynku CZIiTT w sali 5.02

Projektowanie Kariery - budowanie wizerunku na rynku pracy - warsztaty Biura Karier PW

Biuro Karier PW oraz DPD Polska zapraszają na warsztaty w ramach programu Akcelerator Kariery (blok 5, Przygotowanie do udziału w rekrutacjach). 

Warsztat odbędzie się 20 lutego 2018 r., w godz. 12.15-14.15, w budynku CZIiTT w sali 3.21

[akt.] CWM informuje o wymianie Erasmus

[Aktualizacja 15.02.2018: nowe miejsce spotkania]

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza na "globalne" spotkania informacyjne poświęcone wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci Wydziału Zarządzania dokonują wyboru zajęć w terminie: środa 14.02.2018 w godz. 9-15

Plany zajęć

Na stronie Wydziału zostały opublikowane plany zajęć dla studiów stacjonarnych (z wyłączeniem semestrów: II i IV kier. ZiIP studiów I stopnia)

Studia niestacjonarne I stopnia. Konieczność wykonania testów z jęz. obcego.

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej informuje studentów I roku WZ studiów niestacjonarnych I stopnia rozpoczynających pierwszy semestr nauki języka obcego od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 o konieczności wykonania testu diagnostycznego"on line" w dniach 02.02 - 14.02.2018.

Informacja o EGZAMINIE B2 z języka angielskiego

Dla studentów, którzy zakończyli lektoraty na studiach niestacjonarnych.

Harmonogramy sesji zimowej

Harmonogramy sesji zimowej dostępne są na stronie Wydziału w zakładce Studia/Terminarz sesji egzaminacyjnych

Informacja o EGZAMINIE B2 z języka angielskiego

dla studentów, którzy zakończyli lektoraty na studiach niestacjonarnych

Nabór na wiosenną edycję wymiany ATHENS

Kolejne półrocze, kolejna wymiana ATHENS. Zapraszamy do sprawdzenia warunków tej intensywnej, ciekawej wymiany studenckiej.

Egzamin przedmiotu - Nauki o organizacji

W dniu 16.12.2017r. odbędzie się egzamin z przedmiotu "Nauki o organizacji" prowadzonego przez Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszarda Żubera.