Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory promotorów prac dyplomowych

Studenci proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów prac przejściowych jeszcze w BIEŻĄCYM SEMESTRZE

STUDIA STACJONARNE, I stopień, Zarządzanie, 4 semestr:

Finanse i zarządzanie ryzykiem

Informatyka Gospodarcza

Zarządzanie strategiczne

    

STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień, Zarządzanie, 4 semestr:

- Zarządzanie strategiczne

    

STUDIA STACJONARNE, II stopień, Z i ZiIP, 2 semestr:

Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych

Rynki i instytucje finansowe

Systemy produkcyjne i logistyczne

  

STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień, Z i ZiIP, 2 semestr:

Gospodarka cyfrowa

Systemy produkcyjne i logistyczne

   

Zasady wyborów promotorów dla studentów I stopnia, semestr IV, kierunek Zarządzanie

Zasady wyborów promotorów dla studentów II stopnia, semestr II, kierunki Z i ZiIP