Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory promotorów prac dyplomowych

Wyniki wyborów promotorów prac licencjackich

- studia dzienne

- studia zaoczne

  

  

   

Wyniki wyborów promotorów

Studia magisterskie - kierunek Zarządzanie

studia dzienne:

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej

studia zaoczne:

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Studia magisterskie - kierunek Inżynieria Zarządzania

studia dzienne:

- Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

studia zaoczne:

- Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

STUDENCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO NIEZWŁOCZNEGO KONTAKTU Z PRZYDZIELONYMI PROMOTORAMI.