Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Seminarium Naukowe - 20.11.2018

Seminarium Naukowe - 20.11.2018

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW.

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 20 listopada 2018 r.

Wykład pt. "Hidden champions - dynamika losów" przedstawi Dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH.

Spotkanie seminaryjne odbędzie się o godz. 15:00 w sali 4.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Program kolejnych wystąpień dostępny na stronie Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania