Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

fot. mgr inż. Justyna Smagowicz

W dniu 27 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa świętowało 10-lecie powołania. Z tej okazji zorganizowano konferencję zawodowo-naukową z udziałem przedstawicieli Premiera, różnych agend rządowych oraz Kwatery Głównej NATO i OECD.

Na konferencję zorganizowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 10-lecie powołania zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który od ośmiu lat ściśle współpracuje z RCB, w tym współopracował sfinansowaną przez NCBiR „Krajową metodykę oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”.

Konferencja składała się z 3 tematycznych sesji, z których dwie poprowadzili dziekan WZ Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz pracownik WZ (a także RCB) dr inż. Witold Skomra. Obaj też wygłosili w pierwszej sesji referaty nt. „Ocena ryzyka w bezpieczeństwie w obszarze publicznym” (oparty na monografii habilitacyjnej W. Skomry) oraz „Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”.

Z kolei w drugiej sesji kolejni pracownicy WZ dr hab. inż. Anna Kosieradzka oraz Justyna Smagowicz przedstawiły referat „Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego”.

Dziekan na konferencji RCB 01
Dziekan na konferencji RCB 02
Dziekan na konferencji RCB 03

Źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Fotografie: mgr inż. Justyna Smagowicz