Wstęp

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości, dalej Konkurs, jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich do poszerzania wiedzy ekonomicznej, rozwijania przedsiębiorczości i podjęcia studiów na menedżerskich na uczelni technicznej. Konkurs jest konkursem wiedzy i umiejętności, ma charakter otwarty dla uczestników z całej Polski.