Komisje

Komisja Rady Wydziału ds. Kadr

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • prof. dr hab. Wiesław Kotarba – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;
 • dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW;
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW;
 • mgr inż. Sylwester Pięta

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska - wiceprzewodnicząca;
 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW;
 • dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW;
 • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz;
 • dr inż. Tadeusz Kubik;
 • dr inż. Edyta Malicka;
 • dr Agnieszka Skala;
 • dr inż. Kamil Sitarski;
 • dr inż. Olga Sobolewska;
 • dr inż. Cezary Szwed;
 • dr Małgorzata Waszkiewicz;
 • dr Wanda Pazio;
 • lic. Klaudia Wolska – przedstawiciel studentów;
 • mgr Jakub Tomczak- przedstawiciel doktorantów.

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW – przewodniczący;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa;
 • dr Grzegorz Rządkowski;
 • dr Wanda Pazio;
 • dr Marek Seretny;
 • dr Małgorzata Waszkiewicz.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska – przewodnicząca,
 • mgr inż. Piotr Kryś - sekretarz,
 • dr Grzegorz Rządkowski
 • mgr Milena Bodych-Biernacka,
 • Dorota Lurka,
 • mgr Piotr Młodzianowski – przedstawiciel doktorantów,
 • Aleksandra Zgiep - przedstawicielka studentów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW – przewodniczący;
 • dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW – wiceprzewodniczący;
 • mgr Małgorzata Waszkiewicz – sekretarz;
 • prof. dr hab. inż. Ewa Drabik – członek;
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Szczepańska – członek;
 • dr Grzegorz Rządkowski – członek;
 • dr inż. Katarzyna Skroban – członek, osoba odpowiedzialna za Wydziałową Księgę Jakości;
 • dr Beata Śliwińska – członek;
 • Justyna Rot-Mech – przedstawiciel studentów;
 • mgr Jakub Tomczak – przedstawiciel doktorantów.

Wydziałowa Komisja ds. Kwalifikacji na Studia 

Skład Komisji na kadencję 2016-2020:

 • dr hab. Ryszard Żuber, prof. PW - przewodniczący,
 • prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska,
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW,
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji:

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący, prodziekan ds. studenckich i ogólnych,
 • mgr inż. Marcin Bednarski - sekretarz Komisji,
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska.