Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020   

Dziekan

 1. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. PW.

Prodziekani

 1. Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju
 2. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. PW – prodziekan ds. studiów
 3. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich i ogólnych

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego:

 1. Agnieszka Bitkowska, dr hab. inż., prof. PW
 2. Jarosław Domański, dr hab. inż., prof. PW
 3. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 4. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż.
 5. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 6. Ewa Górska, dr hab. inż., prof. PW
 7. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż.
 8. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. PW
 9. Wiesław Kotarba, prof. zw. dr hab. inż
 10. Tadeusz Krupa, prof. dr hab. inż.
 11. Jerzy Lewandowski, prof. dr hab. inż.
 12. Jan Monkiewicz, prof. zw. dr hab.
 13. Mieczysław Prystupa, dr hab. inż., prof. PW
 14. Katarzyna Szczepańska, prof. dr hab.
 15. Stanisław Tkaczyk, prof. zw. dr hab. inż.
 16. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. PW
 17. Ryszard Żuber, dr hab. inż., prof. PW

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Artur Gąsiorkiewicz, dr inż.
 2. Urszula Kąkol, mgr inż.
 3. Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.
 4. Olga Sobolewska, dr inż.
 5. Marek Seretny, dr
 6. Michał Wiśniewski, mgr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Ewelina Korzeniowska, mgr
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. Andżelika Wilk – przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Piotr Bojanowicz
 2. Magdalena Cichocka
 3. Filip Kaczmarski
 4. Kinga Kalisz
 5. Weronika Nurzyńska – przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
 6. Paulina Pawłowska
 7. Klaudia Wolska
 8. Aleksandra Żach

Sekretarz Rady Wydziału

Szymon Kolwas, dr

Przedstawiciele związków zawodowych

Bolesław Szomański, dr inż. (ZNP)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2017/2018:

 • 24 października 2017
 • 28 listopada 2017
 • 19 grudnia 2017
 • 30 stycznia 2018
 • 27 lutego 2018
 • 27 marca 2018
 • 24 kwietnia 2018
 • 29 maja 2018
 • 26 czerwca 2018