Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020

Dziekan

      1.  Zawiła-Niedźwiecki Janusz, dr hab. inż., prof. PW                                              

Prodziekani

      2.  Kosieradzka Anna, dr hab. inż., prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju   

      3.  Rostek Katarzyna, dr hab. inż., prof PW - prodziekan ds. studiów          

      4.  Kunikowski Grzegorz, dr inż. - prodziekan ds. studenckich i ogólnych                         

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub posiadający stopień dr hab.

      5.  Bitkowska Agnieszka, dr hab. inż., prof. PW      

      6.  Domański Jarosław, dr hab. inż., prof. PW                                    

      7.  Drabik Ewa, prof. dr hab. inż.                                                 

      8.  Gąsiorkiewicz Lech, dr hab. inż.                                          

      9.  Gierszewska Grażyna, prof. dr hab.                                        

    10.  Górska Ewa, dr hab. inż., prof. PW                                          

    11.  Grzeszczyk Tadeusz, dr hab. inż., prof. PW                                           

    12.  Izdebski Waldemar, dr hab. inż., prof. PW 

    13.  Kotarba Wiesław, prof. zw. dr hab. inż.

    14.  Krupa Tadeusz, prof. dr hab. inż.                   

    15.  Lewandowski Jerzy, prof. dr hab. inż.                           

    16.  Monkiewicz Jan, prof. zw. dr hab.                                             

    17.  Prystupa Mieczysław, dr hab. inż., prof. PW                           

    18.  Szczepańska Katarzyna, prof. dr hab.                                       

    19.  Tkaczyk Stanisław, prof. zw. dr hab. inż.                                   

    20.  Waściński Tadeusz, dr hab. inż., prof. PW                                             

    21.  Żuber Ryszard, dr hab. inż., prof. PW   

 Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

    22.  Gąsiorkiewicz Artur, dr inż.

    23.  Kąkol Urszula, mgr inż.      

    24.  Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.

    25.  Sobolewska Olga, dr inż.                                                      

    26.  Wiśniewski Michał, mgr inż.                                                          

    27.  Seretny Marek, dr   

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

    28.  Korzeniowska Ewelina, mgr

    29.  Maciszewska Agata, mgr inż.                                                        

 Przedstawiciel doktorantów

    30.  Wojciechowska Anna, mgr inż.                                                                     

Przedstawiciele studentów

    31.  Bojanowicz Piotr                                                    

    32.  Cichocka Magdalena   

    33.  Kaczmarski Filip                                               

    34.  Kalisz Kinga                                                                     

    35.  Nurzyńska Weronika                                                                                                

    36.  Wolska Klaudia                                                                  

    37.  Żach Aleksandra    

Przedstawiciele związków zawodowych         

    38.  Szomański Bolesław, dr inż. - ZNP                        

.Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2017/2018:

  • 24 października 2017
  • 28 listopada 2017
  • 19 grudnia 2017
  • 30 stycznia 2018
  • 27 lutego 2018
  • 27 marca 2018
  • 24 kwietnia 2018
  • 29 maja 2018
  • 26 czerwca 2018