Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rada Wydziału

Rada Wydziału Zarządzania

Skład Rady Wydziału Zarządzania w kadencji 2016/2020   

Dziekan

 1. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dr hab. inż., prof. PW.

Prodziekani

 1. Anna Kosieradzka, dr hab. inż., prof. PW - prodziekan ds. nauki i rozwoju
 2. Katarzyna Rostek, dr hab. inż., prof. PW – prodziekan ds. studiów
 3. Grzegorz Kunikowski, dr inż. - prodziekan ds. studenckich i ogólnych

Samodzielni pracownicy nauki - nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego:

 1. Agnieszka Bitkowska, dr hab. inż., prof. PW
 2. Jarosław Domański, dr hab. inż., prof. PW
 3. Ewa Drabik, prof. dr hab. inż.
 4. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. inż.
 5. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab.
 6. Tadeusz Grzeszczyk, dr hab. inż.
 7. Waldemar Izdebski, dr hab. inż., prof. PW
 8. Wiesław Kotarba, prof. zw. dr hab. inż
 9. Tadeusz Krupa, prof. dr hab. inż.
 10. Jerzy Lewandowski, prof. dr hab. inż.
 11. Jan Monkiewicz, prof. zw. dr hab.
 12. Grzegorz Rządkowski, dr hab.
 13. Tadeusz Waściński, dr hab. inż., prof. PW
 14. Ryszard Żuber, dr hab. inż., prof. PW

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Artur Gąsiorkiewicz, dr inż.
 2. Krystyna Lamparska-Jasińska, dr inż.
 3. Olga Sobolewska, dr inż.
 4. Marek Seretny, dr
 5. Michał Wiśniewski, mgr inż.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Ewelina Korzeniowska, mgr
 2. Agata Maciszewska, mgr inż.

Przedstawiciel doktorantów

 1. Andżelika Wilk – przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WZ

Przedstawiciele studentów

 1. Magdalena Cichocka
 2. Filip Kaczmarski
 3. Weronika Nurzyńska – przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WZ
 4. Paulina Pawłowska
 5. Aleksandra Tyburska
 6. Klaudia Wolska
 7. Aleksandra Żach

Sekretarz Rady Wydziału

Szymon Kolwas, dr

Przedstawiciele związków zawodowych

Bolesław Szomański, dr inż. (ZNP)

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania w r. ak. 2018/2019:

 • 30 października 2018
 • 27 listopada 2018
 • 18 grudnia 2018
 • 29 stycznia 2019
 • 26 lutego 2019
 • 26 marca 2019
 • 30 kwietnia 2019
 • 28 maja 2019
 • 25 czerwca 2019