Doktorant

Aktualności

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - DECYZJE

Decyzje w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów zostaną wysłane pocztą.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW - LISTA RANKINGOWA

Lista rankingowa do stypendium dla najlepszych doktorantów została wywieszona w gablocie przy pok. 43.

PROM PW 2

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza pierwszy konkurs nr CWM/PROM PW 2/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Nagroda Prezydenta Warszawy za prace dyplomowe

Urzad M. St. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich złożonych i obronionych w 2018 roku na warszawskich uczelniach, poruszających tematykę rozwoju stolicy. Prace konkursowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zaciągnij się na PROM!

PROM PW to międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej. Zapraszamy do sprawdzenia możliwości rozwoju i do zgłoszeń.

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów i delegat do Rady Doktorantów PW