Opieka medyczna

  • lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia oraz inne informacje dotyczące opieki medycznej studentów znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej: Opieka medyczna
  • w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i załatwienia spraw formalnych należy zgłosić się do Dziekanatu ds. Studenckich