Student

Aktualności

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 5 do 16 października 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium

Jednocześnie bardzo prosimy poczekać na kolejne komunikaty, w których zostanie ogłoszona forma i tryb składania wniosków. Regulamin oraz nowe wnioski na rok akademicki 2020/2021 dot. stypendiów będą udostępnione wkrótce na stronie Biura Spraw Studenckich: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020 r.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2020/21

Udokumentowane podania należy wysyłać do 7 października 2020 r. na adres: student.wz@pw.edu.pl

Kontakt z Dziekanatem ds. Studenckich

Dziekanat ds. Studenckich pracuje w trybie pracy zdalnej. W celu załatwienia bieżących spraw bardzo proszę o kontakt pod adresem: ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl lub kontakt telefoniczny w godz. 10.30 - 15.00, tel: +48 695 059 485

Dyżury odbywają się w poniedziałki w godz. 10.30 - 12.30.

Informacja o pomocy psychologicznej na Politechnice Warszawskiej

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 19 czerwca 2020 roku. W tym roku potwierdzone wnioski należy składać drogą mailową. Szczegółowe informacje, wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg od 7 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z poniższą procedurą:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studenckich

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie Wydziału, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dziekanat ds. Studenckich wprowadza ograniczenia w zakresie kontaktu bezpośredniego.

Wobec powyższego od dnia 13.03.2020 r. (piątek) do odwołania wszelkie podania, prośby i pytania proszę zgłaszać drogą mailową (ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl).

Dokumenty będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu, a decyzje rozpatrzonych podań będą przekazywane drogą mailową. Bardzo proszę o korzystanie z poczty PW.