Student

Aktualności

Informacja o pomocy psychologicznej na Politechnice Warszawskiej

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 19 czerwca 2020 roku. W tym roku potwierdzone wnioski należy składać drogą mailową. Szczegółowe informacje, wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg od 7 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z poniższą procedurą:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studenckich

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie Wydziału, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dziekanat ds. Studenckich wprowadza ograniczenia w zakresie kontaktu bezpośredniego.

Wobec powyższego od dnia 13.03.2020 r. (piątek) do odwołania wszelkie podania, prośby i pytania proszę zgłaszać drogą mailową (ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl).

Dokumenty będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu, a decyzje rozpatrzonych podań będą przekazywane drogą mailową. Bardzo proszę o korzystanie z poczty PW.

Przedłużenie stypendium i nowe wnioski

Wszystkie osoby, które miały wydane decyzje stypendialne (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) do końca lutego, mogą złożyć nowy wniosek do 6 marca. 

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim

Wypełnione podanie należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 5) do 6 marca.

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach: 17.02.2020 - 21.02.2020

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach:

17.02.2020 - 21.02.2020.