O Wydziale

Misją 

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej  

jest kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w zakresie zarządzania dla potrzeb gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego,

a także wzmacnianie pozycji Wydziału poprzez prowadzenie badań naukowych, współpracę ze środowiskiem biznesu w Polsce i na świecie 

oraz konsekwentne rozwijanie kompetencji kadry

(ulotka)

100 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

             

Za prekursora naukowej organizacji pracy (a w dzisiejszym rozumieniu zarządzania) na terenach polskich (choć pod zaborami), a także na skalę światową, uważa się prof. Karola Adamieckiego, który sformułował fundamentalne dla nauki organizacji prawo harmonii doboru i współdziałania, a w 1903 roku wygłosił słynny wykład “O zasadach pracy grupowej”. Profesor pracował w Politechnice Warszawskiej od 1919 roku, a w 1922 roku był twórcą i został pierwszym kierownikiem Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych (od 1922 roku do śmierci w 1933 roku) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.

Spadkobiercą tej tradycji i kontynuatorem działalności Katedry był Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny powołany w 1953 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dziś Inżynierii Produkcji), kierowany przez prof. Seweryna Chajtmana. W owym czasie decyzją władz pięciu uczelniom powierzono kształcenie inżynierów organizatorów przemysłu w zakresie, któremu odpowiada współczesny kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji.