Aktualności

Seminarium Naukowe/Gala Nagrody Naukowej im. „Wykład im. Marka Siudaka” dnia 07.05.2024

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 7 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS. Wydarzenie ma charakter specjalny, związany z przyznawaną corocznie od 2018 roku Nagrodą Naukową „Wykład im. Marka Siudaka”.

Seminarium HORYZONTY DYSCYPLIN NAUKI 18.04.2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Mikroskopia bez znaczników” (grant ERC).

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS.

Seminarium HORYZONTY DYSCYPLIN NAUKI

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Rola modelowania i badań in-situ w zakresie zmian klimatu i jakości powietrza atmosferycznego w celu ochrony środowiska i zdrowia.

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS.

Seminarium Naukowe dnia 16.04.2024

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Konferencja Business Process Management Day 2024

Kierownictwo Wydziału serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową pt. Zarządzanie procesowe. Od teorii do pragmatyki”, organizowaną w dniu 17 maja 2024 roku przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie będzie miało miejsce w Gmachu Rektorska4 w Warszawie, ul. Rektorska 4.

Seminarium Naukowe dnia 12.03.2024

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 12 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.
W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Metoda action research w projektach doradczych” przedstawi Prof. Aleksander Chrostowski z Akademii Leona Koźmińskiego.
Rejestracja na wydarzenie: https://forms.office.com/e/KW4JLZESsp

Seminarium Naukowe dnia 16.01.2024

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 16 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Seminarium Naukowe dnia 12.12.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Samoloty bezzałogowe Politechniki Warszawskiej w badaniach ekosystemów Antarktyki – Projekt MONICA”.

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS, dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 16.15

Modelowanie cyfrowe a nowoczesne technologie komputerowe

W październiku 2023 roku zakończyła się realizacja grantu rektorskiego pn. „Modelowanie cyfrowe procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych”.

Seminarium Naukowe WZ PW w dniu 17.10.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 17 października 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Konferencja Business Process Management Day 2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej Business Process Management Day 2023 pn. „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku (piątek) w godz. 11:00-15:30 w formule hybrydowej.

Seminarium naukowe WZ PW w dniu 13.06.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Seminarium naukowe PW „Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Pod patronatem Prorektora prof. Mariusza Malinowskiego Centrum Studiów Zaawansowanych PW prowadzi stałe ogólnouczelniane seminarium naukowe „Horyzonty Dyscyplin Nauki” i zaprasza na kolejne spotkanie pt. „Transdisciplinary and impact research: Polish and Visegrad Group Startups  (Badania transdyscyplinarne startupów polskich i w krajach Grupy Wyszehradzkiej)”.

Seminarium naukowe Wydziału Zarządzania PW - 18.04.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Między „dworskością” a banałem. Co historia historiografii może powiedzieć naukom o zarządzaniu i jakości.” przedstawi Prof. Tomasz Ochinowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Motto: „Zrozumienie i postawienie na naczelnym miejscu celu, do którego się dąży oraz przejęcie się nim sprawia, że niejednokrotnie zdobywamy się na nadzwyczajne wysiłki dla jego osiągnięcia. Pracy dodaje się „nerwu", stwarza zainteresowanie i chęć do coraz dalej idących ulepszeń” Zygmunt Rytel  [1947, s. 20][1].                       

[1] Zygmunt Rytel (1947). Teoretyczne podstawy organizacji. Kraków-Poznań: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania PW 17.01.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Style myślenia strategicznego - identyfikacja i profilowanie” przedstawi Prof. Janusz Lichtarski z Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Seminarium Naukowe WZ PW

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.
W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Wschodzące technologie dla realizacji procesu badawczego” przedstawi Prof. Regina Lenart-Gansiniec z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy cykl spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

W imieniu Kierownictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Spotkania będą odbywały się w wybrane wtorki o godz. 15:00.

  • Dnia 18 października 2022 wykład wygłosi Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK,
  • W dniach 22-23 listopada 2022 odbędzie się konferencja DEMIST’22 (wydarzenie dwudniowe – informacja),
  • Dnia 13 grudnia 2022, wykład wygłosi Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
  • Dnia 17 stycznia 2023 wykład wygłosi dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UEW

Spotkania seminaryjne będą organizowane na platformie wideokonferencyjnej MsTEAMS. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań seminaryjnych znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania ma charakter otwarty, w związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich pracowników naukowych, doktorantów
i studentów Politechniki Warszawskiej, jak również innych uczelni wyższych oraz praktyków z biznesu.

Festiwal Młodych Inżynierów

W ramach 26. Festiwalu Nauki w Warszawie, dnia 24 września 2022 roku odbył się Festiwal Młodych Inżynierów. Wydarzenie miało miejsce w gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i zostało zorganizowane przez pięć Wydziałów PW: Fizyki, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Technologiczny, Mechatroniki oraz Zarządzania. Nasz Wydział był reprezentowany przez członków Koła Naukowego SKN Manager oraz Wydziałową Radę Samorządu Studentów, w składzie: Aleksander Konikowski, Weronika Kot, Klaudia Prochacka, Katarzyna Pszczółkowska, Klaudia Urbaniak, opiekunów Koła – dra inż. Cezarego Szweda i dr inż. Justynę Smagowicz – oraz Prodziekana ds. Studenckich dra inż. Grzegorza Kunikowskiego.

The KITT4SME Type-B Open Call Info Webinar

We are pleased to invite AI solution providers and end users to register for the KITT4SME Type-B Open Call Info Webinar on 12 July 2022 at 10:00 CEST on Zoom.

 

As an EU funded H2020 project, KITT4SME (Platform-enabled kits of Artificial Intelligence for an easy uptake by SMEs) has already distributed EUR 1 million in the Type-A open call, and now it will distribute EUR 1,5 Million through the Type-B Open Call. In this call, AI technology providers and end users in the manufacturing industry can apply as small teams and can receive up to EUR 200.000 for demonstrating an AI solution in the shop floor of the manufacturing end user.

Nowa publikacja

W Biuletynie PW został opublikowany tekst odnoszący się do badań prowadzonych przez Dra inż. Cezarego Szweda i Dr inż. Justynę Smagowicz w zakresie wykorzystania modelowania matematycznego w usprawnianiu procesów produkcyjnych. Z treścią można zapoznać się tutaj.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania PW

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00.

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania PW

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00.

V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

W dniu 24 marca 2022 r. odbyła się w trybie online V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona w tym roku „Współczesnym kontynuacjom dorobku Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958)”.