Aktualności

Poradnik Stypendialny dla Studentów

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Stypendialnym https://sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego wydłużony do 22 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Konkurs PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją zaprasza absolwentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcjioraz Zarządzanie,do udziału w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych Oddziałach PTZP.

Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Po opublikowaniu regulaminu zostanie przesunięty termin składania wniosków do 22 października 2019 r.

Regulamin oraz wnioski będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2019/2020

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednorazowa roczna składka ubezpieczeniowa to 39 zł.

Stypendia 2019/2020

Wnioski o stypendia można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5 NT u p. Eweliny Korzeniowskiej.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego: 1 050,00 zł

Dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2018 r. wynosi 2 715,00 zł

Średnia ważona z ocen z dwóch ostatnich semestrów uprawniająca do składania wniosku o stypendium za wyniki w nauce: 4,00

Kliknij po więcej informacji.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o stypendium ministra można składać do 17 września 2019 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z warunkami przyznawania stypendium. Stypendium ministra nie jest tożsame ze stypendium rektora za wyniki w nauce. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce można składać przez pierwsze dwa tygodnie października.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni przekazał informację, że do dnia 19 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich (Gmach Główny pokój nr 112) można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020.

A może trochę muzyki?

Drodzy muzycy!
Czy granie na instrumentach sprawia wam przyjemność, lubicie spędzać czas w doborowym towarzystwie, a może lubicie polski folklor i podróże dookoła świata?
Jeśli tak, zapraszamy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 18:00 - 21:00 do siedziby ZPIT PW, DS "Riviera" ul Waryńskiego 12! 
Nabory trwają do końca marca.

Informacja o stypendiach od nowego semestru. Termin składania wniosków 18.02-01.03

Wszystkie stypendia za miesiąc marzec i kwiecień prawdopodobnie zostaną wypłacone z wyrównaniem w kwietniu tak jak to miało miejsce ze stypendiami w październiku. Jednak dołożymy wszelkich starań aby stypendia zostały wypłacone jak najszybciej.Sytuacja taka jest uwarunkowana terminami w regulaminie. Prosimy o cierpliwość.

Zostań profesjonalistą z SAS

Firma SAS Institute jest największą na świecie prywatną firmą informatyczną, która jest czołowym liderem w zakresie analityki biznesowej według rekomendacji Gartner Inc. PW współpracuje z SAS od 1992 roku. Co najmniej kilkunastu absolwentów naszego Wydziału było lub jest w niej zatrudnionych. 

Gratulujemy naszym Dyplomantom!

13 grudnia na uroczystym bankiecie wręczone zostały dyplomy dla laureatów XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017. Wśród laureatów znalazło się 2 naszych Absolwentów: inż. Paweł Kaczmarski i mgr Witold Michalak. Serdecznie im gratulujemy!

Wszystkie decyzje stypendialne są gotowe do odbioru w pokoju nr 5

Przypominam, że wszystkie decyzje stypendialne należy odebrać do 7 grudnia (negatywne też).

Jak nasze zakupy wpływają na świat? Bezpłatne warsztaty.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności we współpracy z Le Monde Diplomatique (edycja polska) zapraszają na bezpłatne warsztaty o sprawiedliwej elektronice i odpowiedzialnej konsumpcji i zakupach.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/257265008269864/

Link do informacji na naszej stronie: http://igo.org.pl/sprawiedliwa-elektronika-warsztaty

Podczas warsztatów wspólnie zastanowimy się, jak nasze zakupy wpływają na świat. Na przykład, czy kupno smartfona może wspierać konflikty zbrojne lub pozbawić kogoś domu? Kupno jednego pewnie nie, ale ile smartfonów lub komputerów do tego potrzeba? Co tak naprawdę oznacza odpowiedzialna konsumpcja i rozwój technologiczny?

Ponadto:

  • będziemy wydobywać na światło dzienne kwestie związane z kopalniami i minerałami konfliktu,
  • poznamy warunki pracy w fabrykach sprzętów elektronicznych i prześledzimy łańcuch ich produkcji,
  • porozmawiamy o tym, co my sami możemy zrobić aby więcej sprzętów wokół nas pochodziło ze sprawiedliwych źródeł: kto monitoruje sytuację w fabrykach i kopalniach, do jakich programów można przystąpić aby nie przyczyniać się do eskalacji negatywnych zjawisk na świecie i co mówi na ten temat prawo o zamówieniach publicznych.

Decyzje socjalne, socjalne zwiększone, specjalne, o zapomogi będą do odbioru od 15 listopada w pok. 5

Decyzję należy odebrać do końca listopada by otrzymać stypendium na konto bankowe.

Druga edycja mpiBIM wystartowała

Studenci kilku wydziałów Politechniki po raz kolejny łączą siły, by wspólnie zrealizować multidyscyplinarny projekt o wyjątkowej skali.

Ostateczne listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe zostały wywieszone przed pokojem nr 5.

Wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW w r.ak. 2018/2019

Działając na podstawie $ 2 ust. 15 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019” w porozumieniu z Samorządem Studentów PW, Rektor ustalił następujące wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW:

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wstępne listy rankingowe zostały opublikowane przed pokojem nr 5

Błędy na listach można zgłaszać do 29.10 br. do pani Eweliny Korzeniowskiej lub mailowo na adres student.wz@pw.edu.pl. Proszę korzystać ze skrzynki nr_albumu@pw.edu.pl

Wnioski o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r.ak. 2018-19

Wnioski o rozłożenie czesnego za semestr zimowy dostępne są już do pobrania.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2018 (r.ak. 2018/2019)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2018 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2018.

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2018 - 30.09.2019
  • suma ubezpieczenia:        48 000 zł
  • składka roczna:                 39 zł