Rada Konsultacyjna

Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej działa Rada Konsultacyjna, która zainaugurowała swoją działalność 9 stycznia 2017 r.

       

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele następujących Instytucji:

 • Dariusz Adamowski - MPO Warszawa
 • Aneta Brzuzy - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
 • Marcin Cichy - Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Piotr Czyżewski - Mbank Hipoteczny 
 • Andrzej Hejduk - Akademia Nauki Vianavigo
 • Stefan Kawalec - Capital Strategy Sp. z o.o.
 • Arkadiusz Lefanowicz - Fundator Fundacja IT Leader Club Polska
 • Jarosław Majczyk - P4 Sp. z o.o.
 • dr inż. Janusz Marszalec - JMC Sp. z o.o. Centrum Edisona Sp. z o.o.
 • Krzysztof Nobis - Met Life
 • Ryszard Pazdan - Atmoterm SA
 • Jarosław Sokolnicki - Microsoft
 • Danuta Strahl - Polska Komisja Akredytacyjna
 • Stefan Szyszko - ComCERT S.A.
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego
 • Michał Wiatr - Softtutor Consulting Sp. z o.o
 • Alina Zając - Grupa Allianz
 • Jerzy Zmysłowski - P4 Sp. z o.o. 

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej  

 • mgr inż. Piotr Czyżewski

Wiceprzewodniczący (koordynator ze strony WZ PW)  

 • dr hab. inż. Jarosław Domański  

Dziekani:

 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki  
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka  
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek  
 • dr inż. Grzegorz Kunikowski 

Przedmiotem prac Rady Konsultacyjnej jest:

 1. Wyrażanie opinii w sprawie:
  • Adekwatności sylwetek absolwenta, kierunków studiów i prowadzonych specjalności do potrzeb rynku pracy.
  • Adekwatności efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
  • Strategii działania Wydziału.
  • Innej, zaproponowanej przez Dziekana lub podjętej z własnej inicjatywy sprawy dotyczącej funkcjonowania Wydziału.
 2. Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów i doktorantów.
 3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami Wydziału a praktykami przemysłowymi poprzez czynny udział w Seminariach Wydziałowych.
 4. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju Wydziału.
 5. Realizacja strategii rozwoju i promocji Wydziału.