Aktualności

Informacja dla studentów, którzy chcą jeszcze przystąpić do obrony pracy dyplomowej w czerwcu

15 czerwca upływa termin złożenia  podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Później można składać podania od 26 sierpnia.

W lipcu i sierpniu nie ma obron prac dyplomowych.

Wybory promotorów dla kierunku Zarządzanie, II stopień, 2 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 16.05.2024r. (czwartek) o godz. 10:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów II stopnia kierunku Zarządzanie , 2 semestr - studia stacjonarne i niestacjonarne

Wybory promotorów dla kierunku Inżynieria Zarządzania, II stopień, 1 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 16.05.2024r. (czwartek) o godz. 10:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów II stopnia kierunku Inżynieria Zarządzania , 1 semestr - studia stacjonarne

Wybory promotorów dla kierunku Zarządzanie, I stopień, 4 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 16.05.2024r. (czwartek) o godz. 10:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów I stopnia kierunku Zarządzanie , 4 semestr - studia stacjonarne i niestacjonarne

Wybory promotorów

W dniu 16.05 rozpoczną się wybory promotorów dla poszczególnych studiów:

- studia licencjackie kierunek Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne -  sem.4

- studia magisterskie kierunek Zarządzanie  - studia stacjonarne i niestacjonarne -  sem.2

- studia magisterskie kierunek Inżynieria Zarządzania - studia stacjonarne i niestacjonarne -  sem.1

Ważna informacja dla studentów, którzy chcą przystapić do egzaminu dyplomowego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest nie tylko wgranie pracy dyplomowej do systemu APD ale złożenie przez system USOSweb podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury dyplomowania znajdują się:

https://www.wz.pw.edu.pl/Studia/Proces-dyplomowania2

Sondaż przedmiotów obieralnych - I stopień Inżynieria Zarządzania (studia stacjonarne i niestacjonarne) - sem 6

Drodzy Studenci, 

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 12.04.2024r. o godz. 10:00 rozpoczyna się sondaż przedmiotów obieralnych dla Studentów I stopnia Inżynierii Zarządzania - sem.6

Wybór ścieżki obieralnej - Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - sem. 4 i sem. 6

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 8.04.2024r.  o godz. 15:00 rozpoczynają się wybory ścieżki obieralnej dla kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - sem. 4 i sem. 6

Sondaż modułów obieralnych - II stopień kierunku "Zarządzanie" i "Inżynieria Zarządzania" - studia stacjonarne i niestacjonarne sem.2

Drodzy Studenci, 

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 8.04.2024r. o godz. 15:00 rozpoczyna się sondaż modułów obieralnych dla Studentów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynierii Zarządzania - sem.2.

Sondaż modułów obieralnych - I stopień kierunku "Zarządzanie" i "Inżynieria Zarządzania" - studia stacjonarne i niestacjonarne sem.4

Drodzy Studenci, 

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 8.04.2024r. o godz. 15:00 rozpoczyna się sondaż modułów obieralnych dla Studentów I stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynierii Zarządzania - sem.4.

Spotkanie Q&A: rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drugie spotkanie informacyjne, dotyczące rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów zainteresowanych tematem. Pytania można będzie zadać w trakcie spotkania lub wysłać przed spotkaniem na adres: daria.wyszogrodzka@pw.edu.pl.

 

Spotkanie w trybie online.

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc4OGQwODUtMTRjMi00NDliLWE3MjUtYzdjNTBjZDY2YzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2213916b49-b6b1-4abd-a843-777332bb5cf6%22%7d

 

Termin: 14.03.2024, g. 16:00

Spotkanie Informacyjne ERASMUS+

Dla kogo: dla wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+

Kiedy: 22 lutego 2024r.

O której: g. 13:00

Gdzie: w Budynku Rektorska 4, aula 1.01

Cel spotkania: zapoznanie studentów z możliwościami Programu oraz omówienie wszystkich szczegółów związanych z rekrutacją na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025

Zapisy na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2024

Spotkanie informacyjne o zapisach na lektoraty dla studentów w dniu 15.02.2024 godz. 11.00 na MS TEAMS ( link do spotkania dostępny na www.sjo.pw.edu.pl )

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024

rozpoczęcie rejestracji: 12/02/24 o godzinie 8:00

zakończenie rejestracji: 25/02/24 o godzinie 17:00

Oferty szkoleniowe i kursy ENHANCE W 2024 r.

W ENHANCE pracujemy nad atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Udział w szkoleniach i kursach daje niepowtarzalną szansę zdobycia nowych umiejętności w międzynarodowym zespole i poznania specjalistów z wielu – zarówno popularnych, jak i niszowych – dziedzin. Więcej...

Nabór do programu ATHENS

NABÓR DO PROGRAMU ATHENS - rejestracja na sesję Marzec 2024

W dniach od 16 do 30 stycznia 2024 r. będzie trwał nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS. Oferta kursów na sesję marzec 2024 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej będzie nieczynne do 22.12.23

International Cooperation Office will remain closed until 22.12.23

Wybory promotorów dla kierunku Inżynieria Zarządzania, 2 stopień, 1 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 5.12.2023r. (wtorek) o godz. 20:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów II stopnia Inżynieria Zarządzania, 1 semestr - studia niestacjonarne

Wybory promotorów dla kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury KrytycznejZarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 5 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 5.12.2023r. (wtorek) o godz. 20:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów I stopnia Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, 5 semestr - studia stacjonarne

Wybory promotorów dla kierunku Inżynieria Zarządzania, I stopień, 5 semestr

Drodzy Studenci,

Uprzejmie ogłaszamy, że dnia 29.11.2023r. (środa) o godz. 10:00 rozpoczynają się wybory promotorów prac dyplomowych dla Studentów I stopnia Inżynieria Zarządzania, 5 semestr - studia stacjonarne i niestacjonarne

Ostateczny termin obowiązkowego szkolenia BHP

Kod do szkolenia: lg8sl2z

projekt studia id – elitarne indywidulane studia dla najlepszych kandydatów

Szczegółowe informację w załączeniu

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy student pierwszego roku z wyjątkiem studentów, którzy studiowali już na Politechnice Warszawskiej i mają takie szkolenie zaliczone

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem

Zmiana terminu dyżuru prof. dr hab. Mieczysława Morawskiego

Ze względu na wyjazd służbowy dyżur prof. dr hab. Mieczysława Morawskiego zamiast 15.09.2023 odbędzie się 11.09.2023r. w godz. 18.00-20.00