BHP i ochrona przeciwpożarowa

Zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza PW z dnia 16.02.2021 r. w sprawie określenia sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej (link do strony PIB PW)

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora PW z dnia 05.05.2022 w sprawie zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach Politechniki Warszawskiej (link do strony BIP PW)

 

Instrukcja postępowania na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego

Drogi ewakuacyjne:

Parter

I Piętro

II Piętro

III Piętro

  

 

Regulaminy:

 

Instrukcje BHP: