Praktyki studenckie

Porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich - formularz (for05) .

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr inż. Michael Jaksa, dyżury w godzinach konsultacji

Praktyki obowiązkowe i dyplomowe

Regulaminy i Formularze

Propozycje staży i praktyk

NOWE OFERTY  - Warto przejrzeć!

Lista firm i instytucji, w których Politechnika Warszawska i Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej

Praktyki studenckie - pytania i odpowiedzi

Lista pytań wraz z odpowiedziami - opracowanie Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

Biuro Karier PW

Oferty pracy, staży lub praktyk publikowane na portalu Biura Karier PW.

Szukasz praktyki, stażu, pracy? Chcesz zaplanować swoją karierę? Marzysz o sukcesie? Jesteś studentem PW?