Konferencje

Nazwa konferencji Data konferencji Miejsce konferencji
II międzynarodowa konferencja z cyklu „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie” 06.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Społeczna Akademia Nauk
VII Konferencja Naukowa Doktorantów Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami 05.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 2020 20.05.20202 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, KSAP, API Sp. z o.o
IV Konferencja Naukowa z cyklu Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)” 25-26.03.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dzień IOD-y 01.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
 Szkoła Logistyki 01.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Konferencja Organizacyjno-Programowa Wydziału Zarządzania 23-25.09.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VII Konferencja naukowa „Logistyka w Ratownictwie” 8-10.09.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
III Ogólnopolska konferencja pt. „DEMIST’19 Digital Economy: Management, Innovation, Society & Technology” 30.05.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami” 10-11.05.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Konferencja: "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności"

"Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego" 

20-21.03.2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dzień IODy „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych" 24.01.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
V Międzynarodowa Konferencja „Szkoła Logistyki” 8-11.01.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (Katedra Systemów Zarządzania) oraz  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat  10.04.2018 CZIiTT Politechniki  Warszawskiej

 

II Konferencja Naukowa "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności". WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE DOROBKU EDWINA HAUSWALDA. 
  

 

8-9.03.2018

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DEMIST'17 - Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology 24.11.2017 CZIiTT Politechniki Warszawskiej
SUKCESY I WYZWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU - OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI - WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE KAROLA ADAMIECKIEGO 
16-17 marca 2017 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MakeLearn&TIIM 2017 17-19 maja Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - PERSPEKTYWA
ZARZĄDZANIA I EKONOMII  
.
9 czerwca 2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
DOSKONALENIE WYKONYWANIA FUNKCJI ABI - KOLEJNY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2017 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
SZKOŁA LOGISTYKI 10-13 stycznia 2017 Wisła
DEMIST'16 - DIGITAL ECONOMY – MANAGEMENT, INNOVATION, SOCIETY & TECHNOLOGY 24 listopada 2016 CZIiTT Politechniki Warszawskiej
120 LAT NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA, WNIOSKI DLA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI 16 listopada 2016 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
PLANY NAUKOWE WYDZIAŁU I ICH UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE 11-13 listopada 2016  Spała
III KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA W RATOWNICTWIE 6-9 września 2016 Mikołajki
WYKONYWANIE NOWEJ FUNKCJI ABI – PIERWSZY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2016 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
II KONFERENCJA ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH  - NOWA ROLA ABI - ASPEKTY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 24 czerwca 2015 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
TRENDY I WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 22 kwietnia 2015 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE DOBREM PUBLICZNYM A ZAGROŻENIA KRYZYSOWE 17 czerwca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE W ERZE TURBULENCJI 14 marca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 15 listopada 2013 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
BEZPIECZEŃSTWO W ZARZĄDZANIU - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 11-13 listopada 2011 Spała
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH - STAN PRAWNY A POTRZEBY 28 marca 2011 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula