Konferencje

Nazwa konferencji Data konferencji Organizator konferencji
VIII Konferencja DEMIST 19-20.11.2024 Wydział Zarządzania PW
Zarządzanie procesowe. Od teorii do pragmatyki 17.05.2024 Wydział Zarządzania PW
VII Konferencja DEMIST 14-15.11.2023 Wydział Zarządzania PW
Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji 12.05.2023 Wydział Zarządzania PW
VI Konferencja Naukowa z cyklu Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla” 29.03.2023 Wydział Zarządzania PW oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Przedsiębiorstwo i Region w dobie kryzysu 17.03.2023 Uniwersytet Rzeszowski,  Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Zarządzania PW oraz Institute of Regional Research Named After M.I.Dolishniy of NAN of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział w Chorzowie, University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czechy
West University of Timisoara, Rumunia
Szkoła Logistyki  11.01.2023 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
VI Konferencja DEMIST - Digital Economy, Management, Innovation, Society & Technology 22-23.11.2022 Wydział Zarządzania PW
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój w Zarządzaniu - Nauka - Biznes - Samorząd 26.09.2022 Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania PW oraz Institute of Regional Research Named After M.I.Dolishniy of NAN of Ukraine, Wyższa Skoła Bankowa  w Poznaniu
VII Konferencja "Logistyka w ratownictwie" 5-8.09.2022 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego 26.04.2022 Wydział Zarządzania PW, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"
V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” 24.03.2022 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Szkoła Logistyki 12.01.2022 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
V Konferencja DEMIST 16-17.11.2021 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VIII Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” 22-23.10.2021 Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania PW
VIII Międzynarodowa Konferencja "Logistyka w Ratownictwie" 09.09.2021 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
IV Konferencja Naukowa z cyklu Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)” 31.03.2021 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
IV Konferencja DEMIST 17.11.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VII Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” 23-24.10.2020 Wydział Zarządzania PW oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
VII Konferencja "Logistyka w ratownictwie" 24.09.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa w Radomiu
II międzynarodowa konferencja z cyklu „Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie” 07.06.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Społeczna Akademia Nauk
V Konferencja "Dzień IODy - Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych" 30.01.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
VI Konferencja "Szkoła Logistyki" 09.01.2020 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Konferencja Organizacyjno-Programowa Wydziału Zarządzania 23-25.09.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VII Konferencja naukowa „Logistyka w Ratownictwie” 8-10.09.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
III Ogólnopolska konferencja pt. „DEMIST’19 Digital Economy: Management, Innovation, Society & Technology” 30.05.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami” 10-11.05.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Konferencja: "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności"

"Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego" 

20-21.03.2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Dzień IODy „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych" 24.01.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
V Międzynarodowa Konferencja „Szkoła Logistyki” 8-11.01.2019 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (Katedra Systemów Zarządzania) oraz  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
III Ogólnopolska konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe – propozycje i wnioski dla administracji i gospodarki” 21.11.2018 Wydział Zarządzania PW, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
V Konferencja "Logistyka w ratownictwie" 4-7.09.2018 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
V Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” 12-13.05. 2018 Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania PW
Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat  10.04.2018 CZIiTT Politechniki  Warszawskiej
II Konferencja Naukowa "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności". WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE DOROBKU EDWINA HAUSWALDA.   8-9.03.2018 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
III Konferencja „Dzień IOD - ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych” 30.01.2018 Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz Wydział Zarządzania PW
VI Konferencja „Szkoła Logistyki” 08.01.2018 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
DEMIST'17 - Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology 24.11.2017 Wydział Zarządzania PW
II Ogólnopolska konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe – propozycje i wnioski dla administracji i gospodarki” 21 listopada 2017 Wydział Zarządzania PW, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
IV Konferencja "Logistyka w ratownictwie" 5-8 września 2017 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Wydział Zarządzania PW
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - PERSPEKTYWA
ZARZĄDZANIA I EKONOMII
9 czerwca 2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MakeLearn&TIIM 2017 17-19 maja 2017 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
IV Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” 13-14 maja 2017 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania PW
I Ogólnopolska Konferencja     z cyklu "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności" pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego” 16-17 marca 2017 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zarządzania PW
DOSKONALENIE WYKONYWANIA FUNKCJI ABI - KOLEJNY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2017 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
SZKOŁA LOGISTYKI 10-13 stycznia 2017 Wisła
DEMIST'16 - DIGITAL ECONOMY – MANAGEMENT, INNOVATION, SOCIETY & TECHNOLOGY 24 listopada 2016 CZIiTT Politechniki Warszawskiej
120 LAT NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA, WNIOSKI DLA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI 16 listopada 2016 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
PLANY NAUKOWE WYDZIAŁU I ICH UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE 11-13 listopada 2016  Spała
III KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA W RATOWNICTWIE 6-9 września 2016 Mikołajki
WYKONYWANIE NOWEJ FUNKCJI ABI – PIERWSZY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2016 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
II KONFERENCJA ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH  - NOWA ROLA ABI - ASPEKTY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 24 czerwca 2015 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
TRENDY I WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 22 kwietnia 2015 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE DOBREM PUBLICZNYM A ZAGROŻENIA KRYZYSOWE 17 czerwca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE W ERZE TURBULENCJI 14 marca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 15 listopada 2013 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
BEZPIECZEŃSTWO W ZARZĄDZANIU - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 11-13 listopada 2011 Spała
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH - STAN PRAWNY A POTRZEBY 28 marca 2011 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula