Granty wewnętrzne

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 27 lutego 2024 r. podjęła uchwałę nr 248/II/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2024 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości

UCHWAŁA nr 248/II/2024

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić kierownicy jednostek oraz zespołów, których pracownicy są zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej, zadeklarowali przynależność do dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz prowadzą działalność naukową w tej dyscyplinie.

Zasady przyznawania i rozliczania grantów w roku 2024 określa Regulamin (taki sam jak w roku 2023)  REGULAMIN

Formularze do pobrania na rok 2024 (takie same jak w roku 2023):

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE i KOSZTORYS  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - ANEKS Do POROZUMIENIA  PDF  WORD

załącznik nr 4 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD

Kierownicy grantów składają wnioski w wersji papierowej w Sekretariacie RND oraz w wersji elektronicznej przesyłają na adres mailowy nzj.rnd@pw.edu.pl

 
 
 

GRANTY WEWNĘTRZNE w roku 2023

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 28 lutego 2023 r. podjęła uchwałę nr 175/II/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Podjęto także uchwałę nr 176/II/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2023 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości

UCHWAŁA nr 175/II/2023      UCHWAŁA nr 176/II/2023

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić kierownicy jednostek oraz zespołów, których pracownicy są zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej, zadeklarowali przynależność do dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz prowadzą działalność naukową w tej dyscyplinie.

Zasady przyznawania i rozliczania grantów w roku 2023 określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.  REGULAMIN

Formularze do pobrania na rok 2023:

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE i KOSZTORYS  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - ANEKS Do POROZUMIENIA  PDF  WORD

załącznik nr 4 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD

Kierownicy grantów składają wnioski w wersji papierowej w Sekretariacie RND oraz w wersji elektronicznej przesyłają na adres mailowy nzj.rnd@pw.edu.pl

 
 

GRANTY WEWNĘTRZNE w roku 2022

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 25 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę nr 104/II/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. W dniu 4 lutego 2022 r. podjęto uchwałę nr 105/II/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2022 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości

UCHWAŁA nr 104/II/2022      UCHWAŁA nr 105/II/2022

Zasady przyznawania i rozliczania grantów w roku 2022 określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.  REGULAMIN

Formularze do pobrania na rok 2022:

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE i KOSZTORYS  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - ANEKS Do POROZUMIENIA  PDF  WORD

załącznik nr 4 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD

 

 

GRANTY WEWNĘTRZNE w roku 2021

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 15 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr 21/II/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2021 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Uchwałą nr 39/II/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. Regulamin został zmieniony w zakresie obowiązujących formularzy

UCHWAŁA nr 21/II/2020      UCHWAŁA nr 39/II/2021

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz prowadzą działalność naukową w tej dyscyplinie.

Zasady przyznawania i rozliczania grantów w roku 2021 określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.  REGULAMIN

Formularze do pobrania na rok 2021:

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD

załącznik nr 4 do Regulaminu - ANEKS Do POROZUMIENIA  PDF  WORD

OBJAŚNIENIA DO KOSZTORYSU

 

GRANTY WEWNĘTRZNE w roku 2020

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2020 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości.  UCHWAŁA

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 23 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru w konkursie na granty wewnętrzne w roku 2020 dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości.  UCHWAŁA

Zasady przyznawania i rozliczania grantów w roku 2020 określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.  REGULAMIN

Formularze do pobrania na rok 2020:

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD

załącznik nr 4 do Regulaminu - ANEKS DO POROZUMIENIA - zwiększenie kwoty grantu  PDF  WORD

załącznik nr 5 do Regulaminu - ANEKS DO POROZUMIENIA - zmiana terminu zakończenia grantu  PDF  WORD