Wybory związane z tokiem studiów

HARMONOGRAM WYBORÓW - semestr zimowy 2021/2022

Inżynieria Zarządzania i Zarządzanie - I stopień

- wybory specjalności:

studia stacjonarne: 25.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

studia niestacjonarne: 22.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień, 3 semestr

- wybór ścieżki obieralnej: 25.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

Zarządzanie - II stopień:

- wybory specjalności:

studia stacjonarne: 25.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

studia niestacjonarne: 22.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień:

- wybory specjalności:

studia niestacjonarne: 22.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania - II stopień:

- wybory przedmiotów obieralnych w języku polskim i angielskim:

studia stacjonarne: 25.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00

studia niestacjonarne: 22.10.2021, godz. 8:00 - 28.10.2021, godz. 12:00HARMONOGRAM WYBORÓW - semestr letni 2020/2021

Inżynieria Zarządzania - II stopień

- wybory specjalności (I tura -studia niestacjonarne): 18.03.2021, godz. 8:00 - 23.03.2021, godz. 20:00

- wybory specjalności (I tura -studia stacjonarne): 14.04.2021, godz. 8:00 - 16.04.2021, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - I stopień

- wybory przedmiotów obieralnych (studia stacjonarne, 6 semestr): 25.03.2021, godz. 8:00 - 30.03.2021, godz. 20:00

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień 

- wybory ścieżki obieralnej (I tura - studia stacjonarne, semestr 2): 08.04.2021, godz. 8:00 - 13.04.2021, godz. 20:00

- wybory ścieżki obieralnej (studia stacjonarne, semestr 4): 25.03.2021, godz. 8:00 - 30.03.2021, godz. 20:00

- wybory ścieżki obieralnej (II tura - studia stacjonarne, semestr 2): 19.04.2021, godz. 8:00 - 21.04.2021, godz. 20:00

Zarządzanie - II stopień

- wybory promotorów (studia stacjonarne/niestacjonarne): 08.04.2021, godz. 8:00 - 13.04.2021, godz. 20:00

- wybory przedmiotów obieranych w języku polskim (I tura - studia stacjonarne/niestacjonarne): 08.04.2021, godz. 8:00 - 13.04.2021, godz. 20:00

- wybory przedmiotów obieranych w języku angielskim (I tura - studia stacjonarne/niestacjonarne): 08.04.2021, godz. 8:00 - 13.04.2021, godz. 20:00

- zapisy na przedmioty obieralne w języku polskim i angielskim (II tura - studia stacjonarne): 19.04.2021, godz. 8:00 - 21.04.2021, godz. 20:00

HARMONOGRAM WYBORÓW - semestr zimowy 2020/2021

Inżynieria Zarządzania - I stopień

- wybory promotorów (studia stacjonarne): 04.12.2020, godz. 20:00 - 10.12.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - I stopień

- wybory specjalności (I tura - studia stacjonarne/niestacjonarne): 23.10.2020, godz. 8:00 - 28.10.2020, godz. 20:00

- wybory specjalności (II tura - studia stacjonarne): 2.11.2020, godz. 12:00 - 5.11.2020, godz. 20:00

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień

- wybór ścieżki obieralnej w module Zarządzanie projektami: 23.10.2020, godz. 8:00 - 28.10.2020, godz. 20:00

Zarządzanie - II stopień

- wybory specjalności (I tura - studia stacjonarne/niestacjonarne): 30.10.2020, godz. 8:00 - 5.11.2020, godz. 12:00

Zarządzanie - I stopień

- wybór przedmiotów obieralnych: 10.11.2020, godz. 15:00-15.11.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania- II stopień

- wybór przedmiotów obieralnych w języku polskim i angielskim: 10.11.2020, godz. 15:00-15.11.2020, godz. 20:00

HARMONOGRAM WYBORÓW - semestr letni 2019/2020

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień

- wybór ścieżki obieralnej w module Podejście Procesowe: 05.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - I stopień - studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybór przedmiotów obieralnych: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - studia stacjonarne

- wybór przedmiotu w języku polskim i w języku angielskim: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - studia niestacjonarne

- I TURA: wybór przedmiotów w języku polskim i w języku angielskim: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

- II TURA: zapisy na przedmioty: 04.05.2020, godz. 08:00 - 17.05.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - Studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybory promotorów: 12.03.2020, godz. 20:00 - 17.03.2020, godz. 20:00

Zarządzanie - I stopień - Studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybory promotorów: 12.03.2020, godz. 20:00 - 17.03.2020, godz. 20:00