Wybory promotorów prac dyplomowych

Wyniki wyborów promotorów prac dyplomowych (27.03)

Inżynieria Zarządzania I stopień stacjonarne

Inzynieria zarządzania I stopień niestacjonarne

Zarządzanie I stopień stacjonarne

Zarządzanie I stopień niestacjonarne

Inżynieria zarządzania II stopień stacjonarne

Zarządzanie II stopień stacjonarne

Zarządzanie II stopień niestacjonarne

 

Wyniki Wyborów Promotorów dla I Stopnia Inżynierii Zarządzania, 5 Semestru Studiów Stacjonarnych:

Informatyka Gospodarcza (pdf, 135,26 kB)
Zarządzanie Produkcją (pdf, 133,87 kB)

Wyniki Wyborów Promotorów dla I Stopnia Inżynierii Zarządzania, 5 Semestru Studiów Niestacjonarnych:

Wyniki wyborów promotorów prac licencjackich

- studia dzienne

- studia zaoczne

  

  

   

Wyniki wyborów promotorów

Studia magisterskie - kierunek Zarządzanie

studia dzienne:

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej

studia zaoczne:

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Studia magisterskie - kierunek Inżynieria Zarządzania

studia dzienne:

- Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

studia zaoczne:

- Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

STUDENCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO NIEZWŁOCZNEGO KONTAKTU Z PRZYDZIELONYMI PROMOTORAMI.