Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

GRANTY WEWNĘTRZNE w roku 2023

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 28 lutego 2023 r. podjęła uchwałę nr 175/II/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierających prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Podjęto także uchwałę nr 176/II/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2023 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości

UCHWAŁA nr 175/II/2023      UCHWAŁA nr 176/II/2023

Terminarz posiedzeń zwykłych Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej