Szkoła Biznesu

Wykaz osób, które złożyły oświadczenie o wyborze dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości:

  1. dr inż. Grażyna Rembielak, prof. uczelni