Publikacje monograficzne

Poniższa galeria prezentuje najciekawsze publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania. Wskazanie pozycji pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji zapisanych w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowy wykaz dorobku każdego z pracowników, udokumentowany w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej, jest dostępny w informacjach o pracownikach Wydziału.

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2019

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2018

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2017

 

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2016

   

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2015

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2014

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2013

   

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2012

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2011

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2010

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2009

   

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW rok 2008

     

Publikacje monograficzne pracowników Wydziału Zarządzania PW - rok 2006