Stypendia

Regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW: Pomoc materialna

Szczegółowe informacje oraz składanie wniosków: Dziekanat ds. Studenckich

Specjalne Stypendium Jana Tomaki

Regulamin_Stypendium_Mr Tomaka`s_Special Sholarship (.pdf, 103,00 kB)

Wniosek na rok ak. 2023 2024_Mr Tomaka`s (.docx, 15,02 kB)