Stypendia

  • szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla studentów PW znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich PW: Pomoc materialna
  • w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i załatwienia spraw formalnych należy zgłosić się do Dziekanatu ds. Studenckich.

Kliknij w ten odnośnik, by zobaczyć dokumenty do pobrania.