Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji

Kierownik: Dr inż. Cezary Szwed