Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji

Kierownik: Dr inż. Cezary Szwed

Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji