Zespół

Stylizowane logo WZ

W skład operacyjnej kadry Centrum wchodzi interdyscyplinarny zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania produkcją.

CS

Dr inż. Cezary Szwed – Kierownik Centrum

Obszar naukowy: modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych, modelowanie matematyczne i optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych,  wspomaganie decyzji na rynku energii, zarządzanie infrastrukturą krytyczną.

Doświadczenie zawodowe: adiunkt na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, konsultant i doradca na rynku energii elektrycznej, menadżer w przedsiębiorstwach sektora energetycznego, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Anna Kosieradzka 2

Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni

Obszar naukowy: organizacja i zarządzanie produkcją, współczesne koncepcje zarządzania produkcją, programy i metody poprawy produktywności, zarządzanie procesami i projektami, modele dojrzałości organizacji, publiczne zarządzanie kryzysowe.

zdj Rostek Michaela

Dr inż. Michaela Rostek

Obszar naukowy: organizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją, zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, badanie produktywności przedsiębiorstwa

foto_dyplom_JS

Dr inż. Justyna Smagowicz

Obszar naukowy: organizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją, modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych, ocena dojrzałości organizacji, publiczne zarządzanie kryzysowe

Daria_profilowe

Mgr inż. Daria Brun

Obszar naukowy: organizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją, modelowanie symulacyjne systemów produkcyjnych, modelowanie procesów biznesowych.

Wiola

Mgr inż. Wioletta Lipka

Obszar naukowy: organizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją, analiza decyzyjna, energetyka.