Akademia zarządzania IT w administracji publicznej

Dla Przedstawicieli sektora publicznego (administracji samorządowej i rządowej) wszystkich szczebli administracji, osób które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami informatycznymi

 

Akademia zarządzania IT w administracji publicznej to studia podyplomowe realizowane we współpracy z Fundacją IT Leader Club, których celem jest: 

Dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie IT w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. 

Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli kierownika projektu lub zespołu i prowadzenia projektu z zakresu zarządzania IT. 

Dostarczenie wiedzy i umiejętności stosowania narzędzi w zarządzaniu projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej. 

 

 

 Dlaczego warto, czyli korzyści dla słuchaczy 

 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat standardów oraz praktyki zarządzania projektami IT w jednostkach administracji publicznej 
 • Aktywna i praktyczna forma zajęć – liczne dyskusje, studia przypadków, analizy, ćwiczenia 
 • Poznanie różnorodnych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami IT 
 • Poznanie modeli budowy i zarządzania architekturą cyfrową (IT) z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań (np. chmury obliczeniowej) 
 • Znajomość zasad świadczenia i rozliczania usług IT w jednostkach administracji publicznej 
 • Znajomość zagadnień zarządzania ryzykiem 
 • Znajomość zagadnień współczesnego zarządzania, w tym zagadnień z zakresu zarządzania wiedzą oraz zarządzania odpowiedzialnego (sustainability), jako nowego imperatywu w naukach i praktyce współczesnego zarządzania. 

 Organizacja zajęć 

Pierwsze edycje studiów podyplomowych realizowane były w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania PW. Wraz z nadejściem pandemii COVID zdecydowaliśmy się na realizację studiów w formie zdalnej. Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie naszych słuchaczy pokazują, że jesteśmy gotowi na podejmowanie wyzwań i adaptację do zmiennych warunków. Proponujemy zajęcia hybrydowe łączące oszczędność czasu w formie rozwoju zdalnego oraz networking w formie spotkań stacjonarnych. 

 Sylwetka uczestnika 

Uczestnik po Studiach posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: 

 • niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania IT w podmiotach administracji publicznej, 
 • pozwalające na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania powierzonymi mu zasobami IT, a także na rozwiązywanie problemów związanych z realizacją procesów dostarczania zasobów i usług IT w działalności podmiotów administracji publicznej, 
 • umożliwiające skuteczne prowadzenie działań w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym w zakresie zapewniania usług IT. 

 Szczegółowy program kursu

Zajęcia obejmują 7 kluczowych bloków tematycznych realizowanych przez Wydział Zarządzania PW oraz Fundację IT Leader Club:

 1. strategia w odpowiedzialnym zarządzaniu 
 2. kształtowanie strategii informatyzacji 
 3. zarządzanie projektami IT 
 4. zarządzanie ryzykiem 
 5. świadczenie i rozliczanie e-usług IT 
 6. dobre praktyki w zarządzaniu IT 
 7. zarządzanie wiedzą 

 Nasi wykładowcy 

 

Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni

 

Doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski

 

Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. Uczelni 

 

Dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni 

 

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni

  

Dr inż. Grzegorz Kunikowski 

 

Dr inż. Marta Skierniewska 

 

Dr inż. Olga Sobolewska 

 

Dr inż. Michał Wiśniewski 

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Studiów Podyplomowych. Wszelkie pytania proszę kierować do kierownika dr inż. Olgi Sobolewskiej (mail: olga.sobolewska@pw.edu.pl)