Ogłoszenia pracowników

Konsultacje u Prof. Leszka Jasińskiego

Odbędą się 17.06 w godz. 10-12 w sali 135

Nieobecność dr inż. Olgi Sobolewskiej

W dniu 10.05 (piątek) dr inż. Olga sobolewska będzie nieobecna

Nieobecność Prof. Ewy Drabik

Prof. Ewa Drabik do 26.03 przebywa na zwolnieniu lekarskim

Dyżur prof. dr hab. Grażyny Gierszewskiej w czsie sesji

W czasie sesji dyżur prof. dr hab. Grażyny Gierszewskiej będzie miał miejsce w Pokoju Nauczycielskim w dniu 31.01.2024 od godziny 11:00.

Informujemy, że w dniach 14-17 grudnia 2023 zajęcia z mgr Agnieszką Kucharską nie odbędą się.

Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącą.

Odwołane zajęcia u pana dr Arkadiusza Szymanka do 10.12

Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami

odwołane zajęcia u pana Krzysztofa Łabędzkiego w dniu 24.11

w dniu 24.11.2023r (piątek) zajęcia ze studentami z przedmiotów:
- Usprawnianie procesów biznesowych - ćwiczenia,
- Podejście procesowe w zarządzaniu - ćwiczenia,
nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie

Odwołane zajęcia p. Jakuba Zawiła-Niedźwieckiego w dniu 20.10.2023

Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami.

odwołane zajęcia u dr inż. Artura Gąsiorkiewicza do 27.10 - zwolnienie lekarskie

Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami

Odwołane zajęcia u Jolanty Dybek w dniu 4.10

Odwołane zajęcia IZ_0103_Podstawy zarządzania w środę 14:15-16:00

dr inż. Edyta Malicka- zwolnienie

dr inż. Edyta Malicka zwolnienie 13.09-08.10.2023. Aktualizacja ocen z semestru letniego po 09.10.2023.

Prof. Leszek Jasiński - dyżur

Konsultacje odbędą się 18.09 godz 15.00-16.00

Prof. Mieczysław Morawski - dyżur

Dyżur prof. M.Morawskiego, zw względu na wyjazd służbowy odbędzie się 11.09.2023r. w godz. 18.00-20.00

Zmiana terminu zajęć u pana Michała Radek

W uzgodnieniu ze studentami grupy zajęciowej  Strategie marketingu internetowego - projekt z dn. 13.05 i 20.05.2023 zajęcia zostały przełożone na podwójne zajęcia w niedzielę 28.05.2023 od godz. 12:00. 

Odwołane zajęcia u Katarzyna Tomiczak w dniu 13.05

Termin odrobienia tych zajęć zostanie ustalony ze studentami na pierwszych zajęciach 15.04.2023 r.

Odwołane zajęcia u pani dr Michaeli Rostek w dniu 17.04 i 19.04

Terminy odrabiania zajęć zostaną ustalone ze studentami na najbliższych zajęciach.

zwolnienie lekarskie prof. Agnieszki Bitkowskiej w dniu 18-20.04

W związku z powyższym zajęcia z Advanced Process Modeling nie odbędą się. (środa godz. 10.)