Odwołane zajęcia z przedmiotu "Search, Design and Planning of Development of New Solutions" 4.10

Stylizowane logo WZ

Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu ze studentami