Odwołane zajęcia Z_0105_Warsztaty projektowe-Projekt usprawnienia procesu biznesowego 5-6.10 i IZ_0105n_Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w dniu 6.10

Stylizowane logo WZ

Zajęcia zostaną odpracowane po uzgodnieniu z prowadzącym