Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji

Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji

Kierownik: Dr inż. Cezary Szwed

Kluczowa działalność Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji skupia się na badaniu i usprawnianiu procesów biznesowych realizowanych w podmiotach gospodarczych. Dzięki posiadanemu laboratorium komputerowemu wspomniane analizy wykonywane są za pomocą efektywnych narzędzi, skracających czas przeprowadzania badania czy umożliwiających opracowanie rozwiązań w jak największym stopniu dopasowanych do procesów realizowanych w danym przedsiębiorstwie, bez konieczności ingerowania w funkcjonowanie rzeczywistego systemu.

Innowacyjna działalność pracowników Centrum skupia się na dwóch nurtach: zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych oraz wykorzystaniu współczesnych koncepcji zarządzania produkcją w prowadzonych pracach.

W ramach badania i usprawniania procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych przedsiębiorstw prowadzone są działania:

  • opracowywanie modeli matematycznych procesów, w tym modeli symulacyjnych – z  wykorzystaniem posiadanych narzędzi informatycznych,
  • wykorzystywanie algorytmów optymalizacji procesów, dostępnych w posiadanych narzędziach informatycznych,
  • opracowywanie algorytmów optymalizacji procesów, dedykowanych do rozwiązywanych problemów,
  • prowadzenie eksperymentów obliczeniowych i/lub symulacyjnych w zakresie opracowywanych modeli i algorytmów,
  • adaptacja opracowywanych modeli, algorytmów i wyników badań do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji,
  • opracowywanie sposobów wdrożenia uzyskiwanych rezultatów badań w przedsiębiorstwach i organizacjach.

W ramach badania i usprawniania funkcjonowania organizacji prowadzone są działania:

  • definiowanie i budowa modeli procesów biznesowych do zarządzania tymi procesami i przepływem pracy,
  • opracowywanie sposobów wykorzystywania posiadanych narzędzi informatycznych do doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami,
  • opracowywanie i weryfikacja eksperymentalna modeli oraz metod wspomagania podejmowania decyzji biznesowych,
  • opracowywanie modeli i prowadzenie symulacji wybranych procesów krytycznych przedsiębiorstw i organizacji, dla potrzeb przygotowywania planów reakcji na zagrożenia.