Współpraca

Stylizowane logo WZ

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest realizowana w trzech płaszczyznach:

 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi – w zakresie badania i usprawniania procesów biznesowych (produkcyjnych i usługowych), realizacji projektów oraz przygotowywania analiz i opinii.
 • Współpraca z dostawcami specjalistycznego oprogramowania – w zakresie wdrażania oprogramowania w działalności badawczej, dydaktycznej i rozwojowej.
 • Szkolenia i opracowania specjalistyczne dla organizacji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Współpraca z otoczeniem naukowo-badawczym jest również realizowana w trzech płaszczyznach:

 • Pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej – wsparcie zespołu Centrum w realizowanych pracach.
 • Pracownicy naukowi innych uczelni – wymiana wiedzy i umiejętności oraz rozwój kompetencji zespołu Centrum.
 • Studenci Wydziału Zarządzania i koła naukowe działające na Wydziale – projekty studenckie, staże, warsztaty w przedsiębiorstwach, rozwój wiedzy specjalistycznej oczekiwanej na rynku od absolwentów.

Wśród kluczowych przedsiębiorstw współpracujących z Centrum należy wymienić:

 • Mennica Polska S.A.,
 • Addit Sp. z o.o.,
 • Enea Innowacje Sp. z o.o.,
 • Oracle Polska Sp. z o.o.,
 • Siemens Industry Software Sp.