Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 r. decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr hab.-334/15 z 25 kwietnia 2016 r.)
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019 r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)
 

Od 1 października 2019 r. stopnie naukowe doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadawane są przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

regulamin Zespołu Opiniującego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej - uchwała RND NZJ nr 127/II/2022

sposób postępowania w sprawach nadania stopnia doktora habilitowanego - załącznik do Uchwały Senatu PW nr 212/L/2022 - obowiązuje dla postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. przed Radą Naukową Dyscypliny

 

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego przeprowadzone na Wydziale Zarządzania                   (do 30.09.2019 r.) oraz przed Radą Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (od 1.10.2019 r.)

Dr Ewa Gołębiowska

Dr Beata Poteralska

Dr Agnieszka Skala

Dr inż. Jan Andreasik

Dr Andrzej Wodecki

Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Dr inż. Liliana Hawrysz

Dr inż. Jolanta Słoniec

Dr inż. Marcin Relich

Dr inż. Marek Kisilowski

Dr inż. Arkadiusz Jurczuk

Dr Ludmiła Walaszczyk

Dr Piotr Korneta