Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 r. decyzję o przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019 r. Wydział Zarządzania nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)
Od 1 października 2019 r. stopnie naukowe doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadawane są przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

regulamin Zespołu Opiniującego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej - uchwała RND NZJ nr 249/II/2024

sposób postępowania w sprawach nadania stopnia doktora habilitowanego - załącznik do Uchwały Senatu PW nr 320/L/2023 - obowiązuje dla postępowań wszczynanych od 1 października 2019 r. przed Radą Naukową Dyscypliny

 

Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego przeprowadzone na Wydziale Zarządzania                   (do 30.09.2019 r.) oraz przed Radą Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (od 1.10.2019 r.)

Dr Ewa Gołębiowska

Dr Beata Poteralska

Dr Agnieszka Skala

Dr inż. Jan Andreasik

Dr Andrzej Wodecki

Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Dr inż. Liliana Hawrysz

Dr inż. Jolanta Słoniec

Dr inż. Marcin Relich

Dr inż. Marek Kisilowski

Dr inż. Arkadiusz Jurczuk

Dr Ludmiła Walaszczyk

Dr Piotr Korneta

Dr inż. Bartosz Wachnik