Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Politechnika Warszawska

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) określiło nowe dziedziny naukowe i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne.

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

dziedzina: nauki społeczne

Uczelnia akademicka zatrudniająca co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, podlega obowiązkowej ewaluacji w tej dyscyplinie.

Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas. Dzięki temu potencjał naukowy uczelni zostanie wzmocniony – a przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, którzy rozsiani są obecnie po różnych wydziałach tej samej uczelni połączą siły, nie będą ze sobą rywalizować.

W ocenie działalności naukowej brane będą pod uwagę osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie. A także osiągnięcia osób, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską. W nowym systemie wszyscy naukowcy pracujący w ramach konkretnej dyscypliny będą musieli przedstawić swoje osiągnięcia do oceny.

Obecnie Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej skupia przedstawicieli sześciu jednostek: