Wybory przedmiotów obieralnych

WYNIKI WYBORÓW PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

Inżynieria zarządzania, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6:

 1. Negocjacje w pracy menadżera
 2. Integracja i raportowanie danych biznesowych
 3. Grafika komputerowa i ergonomiczne projektowanie produktu

Lista osób w grupach:

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na semestr 7 IZ (pdf, 157,33 kB)

Inżynieria zarządzania, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 6

 1. Negocjacje w pracy menadżera

 

Inżynieria zarządzania, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2

Przedmiot w języku polskim:

 1. Zarządzanie zapasami

Przedmiot w języku angielskim:

 1. Computer graphics and ergonomic design of the product

 

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2

Przedmiot w języku polskim:

 1. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
 2. Rachunkowość małych firm

Lista osób w grupach:

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych PL na semestr 3 II stopień Z (pdf, 152,31 kB)

Przedmiot w języku angielskim:

 1. Computer graphics and ergonomic design of the product
 2. Lean startup

Lista osób w grupach:

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych ANG na semestr 3 II stopień Z (pdf, 95,91 kB)

Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 2:

Przedmiot w języku polskim:

 1. Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Przedmiot w języku angielskim:

 1. Systems Analytics & Design

ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH:

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - ZIMA 2019/2020

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych - ZIMA 2018/2019

Zarządzanie, I stopień, 6 semestr - niestacjonarne: Od Industry 1.0 do Industry 4.0

Inżynieria Zarządzania, I stopień, 6 semestr - niestacjonarne: Metody pracy zespołowej i zarzadzania zespołem

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - stacjonarne ANG: Industry 4.0, Profesional Ethics (wybory 2.01-6.01)

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne PL: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Zarządzanie, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne ANG: Industry 4.0

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - stacjonarne PL: Zarządzanie zapasami

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - stacjonarne ANG: Business Negotiations

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne PL: Restrukturyzacja

Inżynieria Zarządzania, II stopień, semestr 4 - niestacjonarne ANG: Business Negotiations