Wybory przedmiotów obieralnych

WYNIKI WYBORÓW PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie różnorodnością;
 • Finansowanie działalności rozwojowej.

Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia:

 • Administracja publiczna w sektorze zarządzania publicznego;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzanie różnorodnością.

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie logistyczne;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie jakością usług;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Techniczne przygotowanie produkcji;
 • Przedmiot w języku angielskim - Logistics