Wybory przedmiotów obieralnych

Instrukcje do wyborów - semestr letni 2020/2021

Kierunek Zarządzanie II stopień i Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień

Kierunek Zarządzanie II stopień

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień

kierunek Inżynieria Zarządzania I stopień

Wyniki wyborów (kwiecień 2021)

II stopień Zarządzanie, 2 semestr

studia stacjonarne:

Przedmioty w języku polskim:

- Zarządzanie zespołami wysokiego potencjału

- Zarządzanie marką osobistą

Przedmioty w języku angielskim:

- Business Process Modeling Workshop

- Social Capital

Studia niestacjonarne

Przedmiot w języku polskim:

- Mierniki cyfryzacji

Przedmiot w języku angielskim:

- Business Process Modeling Workshop

I stopień Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, 2 semestr

Ścieżka 1: Wdrożenie podejścia procesowego

Ścieżka 2: Reorganizacja i doskonalenie procesów

 

Wyniki wyborów (marzec 2021)

I stopień kierunek Inżynieria Zarządzania, 6 semestr (I tura)

studia stacjonarne, Przedsiębiorczość technologiczna:

1. Kształtowanie wizerunku przedsięwzięć

2. Marketing społecznościowy

3. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

studia stacjonarne, Inżynieria cyfrowa:

1. Automatyzacja marketingu

2. Grafika komputerowa i ergonomiczne projektowanie produktu

3. Python w analizie danych

I stopień kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, 4 semestr

Została wybrana Ścieżka 3: Projektowanie systemu z elementami sztucznej inteligencji

Wyniki wyborów (listopad 2020)

I stopień kierunek Zarządzanie:

studia stacjonarne, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie:

1. Podstawy rynku kapitałowego z elementami inwestowania

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Metodyka planowania kariery zawodowej

studia stacjonarne, Zarządzanie w gospodarce cyfrowej:

1. Nowe rozwiązania IT w zarządzaniu

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Właściwości użytkowe systemów informatycznych

studia niestacjonarne, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie:

1. Przedsiębiorczość branżowa

2. Techniki prezentacji biznesowej

3. Metodyka planowania kariery zawodowej

 

II stopień kierunek Inżynieria Zarządzania:

studia stacjonarne:

przedmiot w języku angielskim:

1. Business Psychology

Przedmioty w języku polskim:

1. BHP i ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem

studia niestacjonarne:

W związku z faktem, iż grupa nie wzięła udziału w głosowaniu przedmioty zostały wyznaczone decyzją Prodziekana ds. Studiów:

przedmioty do wyboru w języku angielskim:

1. Business Psychology

wyboru w języku polskim:

1. Coaching biznesowy

Wyniki wyborów (październik 2020)

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 3 semestr (październik 2020)

Wariant III: Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, II stopień, 3 semestr (październik 2020)

Przedmioty obieralne w języku Polskim - Kompetencje cyfrowe:

Wariant III: Sztuczna inteligencja w biznesie

 • Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej – perspektywa startupu technologicznego
 • Technologiczna istota sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja w IK

Przedmioty obieralne w języku polski i angielskim - Zarządzanie projektami:

Wariant II: Wsparcie informatyczne w zarządzaniu projektami

 • Traditional vs. Agile Project Management
 • Cyfrowe planowanie projektów
 • Projekty BIM 

Instrukcje do wyborów - semestr letni 2019/2020

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia niestacjonarne (II TURA)

kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej, I stopień, 2 semestr

kierunek Inżynieria Zarządzania, I stopień, 6 semestr - studia stacjonarne i niestacjonarne

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia stacjonarne

kierunek Inżynieria Zarządzania, II stopień, 2 semestr - studia niestacjonarne

WYNIKI WYBORÓW PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień

Nazwa modułu: Podejście Procesowe

Koordynator modułu: Agnieszka Bitkowska

Wybrano – wariant 1: Wdrożenie podejścia procesowego – przedmioty realizowane w ramach wariantu:

 • Podejście procesowe w zarządzaniu
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Pomiar i analiza procesów biznesowych
 • Wdrożenie podejścia procesowego
 • Podejście procesowe w logistyce

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej II stopień

Nazwa modułu: Komunikacja i zarządzanie personelem

Koordynator modułu: Liliana Hawrysz

Wybrano – wariant 1: Psychologia pracy – przedmioty realizowane w ramach wariantu:

 • Psychology of motivation
 • Stress in the workplace

Inżynieria Zarządzania – I stopień – stacjonarne:

 1. Komunikacja w zarządzaniu 
 2. Smart City 
 3. Szkolenia i rozwój pracownika 

Inżynieria Zarządzania – I stopień – niestacjonarne:

 1. Kreatywne rozwiązywanie problemów projektowych
 2. Zarządzanie różnorodnością
 3. Szkolenia i rozwój pracownika

 Inżynieria Zarządzania – II stopień – stacjonarne:

 Przedmiot w języku polskim:

 1. Design Thinking w praktyce 

 Przedmiot w języku angielskim:

 1. Marketinhg Communication 

Inżynieria Zarządzania – II stopień – niestacjonarne:

Przedmiot w języku polskim:

 1. Podstawy Design Thinking
 2. Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Przedmiot w języku angielskim:

 1. Business Negotiations 
 2. E-business Workshop

SEMESTR LETNI 2019/2020

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie różnorodnością;
 • Finansowanie działalności rozwojowej.

Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia:

 • Administracja publiczna w sektorze zarządzania publicznego;
 • Logistyka usług;
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzanie różnorodnością.

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie logistyczne;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Zarządzanie jakością usług;
 • Przedmiot w języku angielskim - E-business Workshop.

Inżynieria Zarządzania, studia stacjonarne II stopnia:

 • Przedmiot w języku polskim - Techniczne przygotowanie produkcji;
 • Przedmiot w języku angielskim - Logistics