Aktualności

Różnice programowe

Prodziekan ds. Studiów, dr inż. Agata Lamparska, zaprasza na jednorazowe spotkanie ze studentami drugiego stopnia (dziennych i zaocznych), którzy mają do realizacji różnice programowe do uzupełnienia.

III edycja Konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno absolwenci, jak i promotorzy (za zgodą autora pracy). Na zwycięzców, którzy uzyskali tytuł magistra pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku, czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce – 10 tys. zł, II miejsce – 7 tys. zł, III miejsce – 4 tys. zł). Autorzy najwyżej ocenionych prac wraz z promotorami zostaną zaproszeni również na uroczyste wręczenie dyplomów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada. Szczegółowe informacje zamieściliśmy pod tym linkiem.

Moduły obieralne dla IZ_0201n

Informacja dotycząca modułów i przedmiotów obieralnych dla studentów studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Zarządzania. Proszę o zapoznanie się z tą informacją. W sobotę na zajęciach będą zbierane deklaracje.

Lista modułów obieralnych dostępna jest tutaj.

Rekrutacja uzupełniająca w ramach programu Erasmus+

Z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2022/23.

Konkurs PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją zaprasza absolwentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Inżynieria Zarządzania) oraz Zarządzanie, do udziału w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych Oddziałach PTZP.

Szkolenie BHP

Informujmy, że dla studentów Wydziału Zarządzania  1 rok studiów została utworzona grupa w MS Teams:

WZ_2022_Szkolenie BHP dla studentów PW

Kod dostępu/dołączenia do grupy          sv4khzv

 

Aby student mógł pomyślnie przejść szkolenie BHP, powinien zapoznać się materiałami do samokształcenia, umieszczonymi w grupie, a następnie rozwiązać test sprawdzający wiedzę, do  21 października 2022 r.. Kod dostępu do testu na MS Forms, umieszczony jest w grupie na MS Teams.

Na pytania merytoryczne odpowiadać będzie p. Elżbieta Zakrzewska z Inspektoratu BHP PW.

Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548

Zajęcia z przedmiotu "Seminarium dyplomowe 1"

Zajęcia z przedmiotu "Seminarium dyplomowe 1" dla studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w środę 5.10.2022 nie odbędą się, a odrobione zostaną w innym uzgodnionym ze studentami terminie.

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenie BHP dla pierwszego roku studiów odbędzie się w formie samokształcenia na MS Teams.  Zostanie utworzona grupa szkoleniowa, w której zostaną udostępnione materiały szkoleniowe do samodzielnego zapoznania się przez uczestników oraz będzie możliwość konsultacji ze specjalistą z Inspektoratu BHP.

Udostępniony zostanie uczestnikom link do testu sprawdzającego wiedzę w MS Forms.

Termin realizacji szkolenia 7-21 października.

Zalogować do MS Teams można się przez pocztę studencką, która jest obowiązkowa do komunikacji z uczelnią.

Centralna poczta dla studentów / Poczta elektroniczna / Usługi / Strona główna - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku. 

Zapisy na lektoraty dla Studentów!

Szanowni Studenci,

Studium Języków Obcych informuje o zapisach na lektoraty. 

Nabór na kolejną edycję ATHENS - sesja Listopad 2022

Trwa nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2021 (która odbędzie się w dniach 12-19.11.2022 r.). 

Wakacyjne dyżury Dziekanatu i Prodziekan ds. Studiów

W lipcu i sierpniu obowiązują specjalne godziny otwarcia Dziekanatu ds. studiów oraz godziny dyżurów Prodziekan ds. studiów.

Skrócony czas pracy na Politechnice Warszawskiej

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Kierownictwa Politechniki Warszawskiej do 01.07.2022 Dziekanat ds. Studiów czynny do godziny 14:00. 

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie „Ankieta dot. oceny treści zajęć dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się”.

XVII Edycja konkursu Project Master oraz Seminarium Project Management Edukacja 2022

Stowarzyszenie IPMA Polska i Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie  zapraszają do udziału w dwóch inicjatywach - konkursie Project Master na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami oraz Seminarium Project Management Edukacja 2022 promującym idee zarządzania projektami.

Dr inż. Michaela Rostek

Szanowni Studenci,

w dniach 09.06-10.06 (czwartek i piątek) zajęcia z Dr inż. Michaelą Rostek nie odbędą się. Wszystkie informacje dotyczące odrobienia zajęć dostaną Państwo bezpośrednio od prowadzącej. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Mgr inż. Justyna Kacprzak

W dniu 02 i 03.06.2022 zajęcia z mgr inż. Justyną Kacprzak nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącą.

Wybory ścieżki obieralnej

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów ścieżki obieralnej dla kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej. 

Wybory przedmiotów obieralnych

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów przedmiotów obieralnych. 

Wybory promotorów

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wyborów promotorów. 

Instrukcja do wyborów opublikowana jest w zakładce - Studia - Wybory związane z tokiem studiów - Wybory promotorów prac dyplomowych

dr inż. Justyna Smagowicz

Szanowni Studenci, 

w dniach 18.05.2022 - 20.05.2022 zajęcia z dr inż. Justyną Smagowicz nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionych z prowadzącą.

Juwenalia - Dzień wolny od zajęć

Uprzejmie przypominamy o odbywających się Juwenaliach w dniu 13.05.2022.

Wybory specjalności - II stopień Inżynieria Zarządzania

Drodzy Studenci,

uprzejmie ogłaszamy, że dnia 27.04.2022r. (środa) o godz. 8.00 rozpoczynają się wybory specjalności dla Studentów II stopnia Inżynierii Zarządzania, 1 semestr.

mgr inż. Ireneusz Kozera

Szanowni Studenci, 

w dniach 21.04.2022 - 30.04.2022 zajęcia z mgr. inż. Ireneuszem Kozerą nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionych z prowadzącym.

Prof. dr hab. inż. Ewa Drabik

Szanowni Studenci,

w dniu 21.04.2022 (czwartek) ćwiczenia z przedmiotu Algorytmiczna teoria gier z Prof. dr hab. inż. Ewą Drabik nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącą.