Aktualności

Mini przewodnik po Wydziale Zarządzania!

Ah ten październik… Liście żółkną, kasztany spadają, Studenci rozpoczynają studia. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mini przewodnik po Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

[AKTUALIZACJA 03.11.2020] Harmonogram odbioru legitymacji studenckich/podpisywania ślubowań.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami odbioru legitymacji studenckich 

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku z oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Prawne podstawy działalności gospodarczej - Zarządzanie, II stopień, studia stacjonarne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wykład z przedmiotu Prawne podstawy działalności gospodarczej w poniedziałek (5.10.2020) nie odbędzie się. Zajęcia odrobione zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRACY ZDALNEJ

NIE DOTYCZY I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH i I SEMESTRU STUDIÓW ZAOCZNYCH
do momentu otrzymania dostępu do aplikacji Microsoft Teams

Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z MS Teams - dla wszystkich 

Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Plany zajęć - aktualizacja oraz harmonogram zajęć uzupełniających z matematyki dla studentów I stopnia

Szanowni Studenci, 

w zakładce Studia - Plany zajęć opublikowane zostały aktualne plany zajęć z zaznaczonymi terminami zajęć wyrównawczych z matematyki.

Bardzo prosimy na bieżąco sprawdzać harmonogramy zajęć.

Ważna informacja dla Studentów z uzupełnieniami!

Ze względu na zdalny tryb przeprowadzania zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, Dziekanat ds. Studiów prosi Studentów mających jakiekolwiek przedmioty zaległe o informacje w tej sprawie.

Tryb zajęć - semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że większość zajęć odbywać się będzie w trybie zdalnym. Prosimy o zapoznanie się z listą wyjątków.

Legitymacje dla nowych Studentów

Prosimy o zapoznanie się ze zbiorem informacji na temat legitymacji studenckich dla nowych Studentów.

Aktualizacja planów zajęć

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji planów zajęć. Prosimy na bieżąco sprawdzać harmonogramy zajęć.

Ważne informacje od Dziekanatu ds. Studiów

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień, 3 semestr

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu Mechanika płynów odbywać będą się w trybie hybrydowym: wykłady będą zdalne, natomiast zajęcia laboratoryjne realizowane będą stacjonarnie - termin zajęć: czwartek, 11-13 tydzień, godz. 13.15-18.00, s. 150 (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej).

Inżynieria Zarządzania - I stopień, 1 semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Informujemy o obowiązku zainstalowania oprogramowania SolidWorks niezbędnego do zdalnej realizacji ćwiczeń z przedmiotu Podstawy projektowania wyrobów.

W linku poniżej udostępniamy szczegółową instrukcję instalacji oprogramowania.

Wszelkie problemy z instalacją można zgłaszać na adres: 5999@pw.edu.pl

Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień, semestr 1

Szanowni Studenci,

informujemy, że zajęcia z przedmiotu Chemia nieorganiczna odbywać się będą w trybie hybrydowym - wykłady będą zdalne, zajęcia laboratoryjne natomiast będą realizowane w układzie:

studia stacjonarne:

tydzień 10 i 12 - zajęcia stacjonarne - grupa 15 osobowa - pozostałe zajęcia w trybie zdalnym (zgodnie z planem zajęć)

tydzień 11 i 13 - zajęcia stacjonarne - grupa 15 osobowa - pozostałe zajęcia w trybie zdalnym (zgodnie z planem zajęć)

Prosimy na bieżąco śledzić aktualności.

Plany zajęć na zimę 2020/21 już dostępne

Plany zajęć na semestr zimowy 2020/21 są już dostępne na naszej stronie w zakładce Studia -> Plany zajęć. Uprzejmie informujemy, że mogą one ulec zmianie, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na aktualności.

Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w drugiej edycji wirtualnych Drzwi Otwartych

Zachęceni sukcesem majowych Drzwi Otwartych w formie online postanowiliśmy spotkać się z naszymi kandydatami ponownie, w niezwykle ważnym dla nich czasie.

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP.

Przywracanie funkcjonowania uczelni - komunikat Dziekanatu ds. studiów

  • Zajęcia dydaktyczne i egzaminy
  • Organizacji obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale
  • Zakwaterowanie w akademikach

Bezpłatny dostęp do cyfrowej subskrypcji “Pulsu Biznesu” dla pracowników i studentów PW

Dzięki współpracy Biura Karier PW z Wydawcą „Pulsu Biznesu” oraz PKN Orlen (Sponsor akcji) studenci i pracownicy naszej uczelni otrzymują bezpłatny dostęp do cyfrowej subskrypcji “Pulsu Biznesu”.

Podział na grupy - przedmioty obieralne dla kierunku Inżynieria Zarządzania, II stopień, niestacjonarne

Szanowni Studenci,

w zakładce Wybory związane z tokiem studiów - Wybory przedmiotów obieralnych opublikowano listy z podziałem na grupy - dla przedmiotów obieralnych w języku polskim oraz w języku angielskim.

Ważność legitymacji studenckich- nowe informacje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020.

Na podstawie Zarządzenia Rektora PW nr 27/2020 z dnia 4 maja 2020 termin zaliczenia zajęć wychowania fizycznego upływa 12 czerwca a semestr letni nie zostanie najprawdopodobniej przedłużony. Student w celu zaliczenia zajęć musi odbyć minimum 26 godzin zajęć po 45 minut, które to może zrealizować poprzez:

Zapisy na przedmioty obieralne - Inżynieria Zarządzania, II stopień, studia niestacjonarne [AKTUALIZACJA]

Szanowni Studenci,

w związku ze zgłoszonym problemem z zapisami na przedmioty, informujemy, że uruchomione zostały nowe rejestracje:

- Wybór przedmiotów obieralnych w języku polskim - 3 semestr IZ, II st., niestac.

- Wybór przedmiotów obieralnych w języku angielskim - 3 semestr IZ, II st., niestac.

Zasady rejestracji nie ulegają zmianie. Uwaga w wyborach stosowana jest zasada rankingu.

Termin zapisów: 07.05.2020, godz. 08:00 do 17.05.2020, godz. 20:00.