Stypendium pod choinkę

Stypendium pod choinkę

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji akcji, w ramach której nagradzamy studentów i doktorantów wyjątkowo zaangażowanych w życie uczelniane i promowanie nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada.

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do naukowych prowadzonych na PW. Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej – także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.wzmacniania pozytywnego wizerunku PW. Kapituła będzie więc zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań 

Kto i jak może zgłosić kandydata?

Swoje propozycje mogą przesyłać przedstawiciele władz Uczelni oraz dziekani wydziałów PW. Studenci i doktoranci PW mają prawo samodzielnie zgłosić własne kandydatury.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro ds. Promocji i Informacji (imprezy@pw.edu.pl) do 13 listopada włącznie. Do wiadomości należy dołączyć komplet plików, które są wymienione w regulaminie akcji.

Tegoroczne stypendia zostaną przyznane dzięki hojności wszystkich, którzy w 2019 r. wzięli udział w Kiermaszu Świątecznym PW.

Regulamin Stypendium pod Choinkę 2020

Formularz zgłoszeniowy

Szablon prezentacji