Aktualności

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Przygotowane do podpisu elektronicznego Rektora wnioski, należy przekazać do dnia 20 października br.

Wniosków o stypendium ministra proszę nie mylić z wnioskami o stypendium rektora.

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Forma składania wniosków zostanie ogłoszona do końca tygodnia.

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 5 do 16 października 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium

Jednocześnie bardzo prosimy poczekać na kolejne komunikaty, w których zostanie ogłoszona forma i tryb składania wniosków. Regulamin oraz nowe wnioski na rok akademicki 2020/2021 dot. stypendiów będą udostępnione wkrótce na stronie Biura Spraw Studenckich: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2020/21

Udokumentowane podania należy wysyłać do 7 października 2020 r. na adres: student.wz@pw.edu.pl

Informacja o pomocy psychologicznej na Politechnice Warszawskiej

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.

Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg od 7 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z poniższą procedurą:

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studenckich

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie Wydziału, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dziekanat ds. Studenckich wprowadza ograniczenia w zakresie kontaktu bezpośredniego.

Wobec powyższego od dnia 13.03.2020 r. (piątek) do odwołania wszelkie podania, prośby i pytania proszę zgłaszać drogą mailową (ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl).

Dokumenty będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu, a decyzje rozpatrzonych podań będą przekazywane drogą mailową. Bardzo proszę o korzystanie z poczty PW.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa (NAWA)

do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00

Przedłużenie stypendium i nowe wnioski

Wszystkie osoby, które miały wydane decyzje stypendialne (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) do końca lutego, mogą złożyć nowy wniosek do 6 marca. 

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim

Wypełnione podanie należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 5) do 6 marca.

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach: 17.02.2020 - 21.02.2020

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach:

17.02.2020 - 21.02.2020.

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych (pozytywnych i negatywnych) do 19 grudnia br. w pok. 5

Proszę mieć ze sobą dowód osobisty lub legitymację.

Wysokość świadczeń stypendialnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały przesłane kwoty stypendiów zatwierdzone przez rektora. Wszystkie stypendia będą wypłacone do 13 grudnia br. za miesiące październik, listopad, grudzień. Decyzje dot. stypendiów będą do odbioru po ogłoszeniu w kolejnej aktualności.

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta.

II Targi Pracy Branży Automotive na Wydziale SiMR

27 listopada 2019 r. w godzinach 900÷1600 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędą się II Targi Pracy Branży Automotive.

Informacja o stypendiach

W związku z licznymi pytaniami o kwoty stypendiów i odbieranie decyzji informujemy, że do tej pory wysokości kwot nie zostały podane do wiadomości studentów oraz dziekanatów. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania decyzji oraz wypłacania stypendiów. Liczymy na to, że sprawa jak najszybciej się wyjaśni, a wyczekane stypendia trafią wkrótce na konta bankowe studentów. Pytania w tej sprawie proszę kierować do Biura Spraw Studenckich PW.

Ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby znajdujące się na listach otrzymają stypendium Rektora. O wysokości kwot poinformujemy Państwa w kolejnej wiadomości w aktualnościach. Decyzje będą do odbioru po wcześniejszym ogłoszeniu.

Listopadowa oferta Biura Karier Politechniki Warszawskiej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej informuj, że w listopadzie odbędą się szkolenia i warsztaty dedykowane wszystkim studentom Politechniki Warszawskiej (w tym warsztaty w ramach Projektu NERW) oraz spotkanie z przedstawicielami trzynastu firm z Taiwanu.

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wstępne listy rankingowe

Błędy na listach można zgłaszać do 5.11.2019 r.

Poradnik Stypendialny dla Studentów

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Stypendialnym https://sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego wydłużony do 22 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Nowy regulamin oraz wnioski już dostępne na stronie BSS

Regulamin oraz wnioski są dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Po opublikowaniu regulaminu zostanie przesunięty termin składania wniosków do 22 października 2019 r.

Regulamin oraz wnioski będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego