Odbiór decyzji stypendialnych

Odbiór decyzji stypendialnych

Od dnia 1 do 9 grudnia 2020 roku zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych do Dziekanatu ds. Studenckich pok. 5. Po tej dacie nieodebrane decyzje zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty.

Proszę zapoznać się z godzinami przyjęć w dalszej części wiadomości:

Godziny przyjęć:

wtorek (01.12) - 12.00 - 15.00

środa (02.12) - 15.00 - 17.00

czwartek (03.12) - 14.00 - 17.00

piątek (04.12) - 12.00 - 15.00 

poniedziałek (07.12) - 12.00 - 15.00

wtorek (8.12) - 12.00 - 15.00

środa (09.12) - 15.00 - 17.00

Odwołanie od decyzji jest możliwe po odebraniu decyzji. Odwołanie należy złożyć na druku ze strony Biura Spraw Studenckich w Dziekanacie ds. Studenckich: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Odwolanie-od-decyzji-ponowne-rozpatrzenie-sprawy Dokumenty proszę składać po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail: student.wz@pw.edu.pl