Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania - wyniki I tury

Stylizowane logo WZ

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje że zostały zatwierdzone wyniki I tury kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą sprawdzić swój status w indywidualnym profilu kandydata. Na stronie Wydziału opublikowane zostały także listy z numerami kandydatów przyjętych na studia.

Status i opis:

  • przyjęty – oznacza zakwalifikowanie do podjęcia studiów na danym kierunku,
  • przyjęty z dodatkową decyzją – oznacza zakwalifikowanie do podjęcia studiów na danym kierunku z koniecznością nadrobienie różnic programowych (dotyczy jedynie kandydatów na studia II stopnia),
  • decyzja w oczekiwaniu (rezerwacja) – oznacza braki w dokumentacji i konieczność uzupełnienia brakujących dokumentów,
  • niezakwalifikowany – oznacza nieprzyjęcie na dany kierunek studiów.

Listy przyjętych na studia: