Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Do 23 lutego 2022 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe, kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Więcej ...