Składanie dokumentów na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Stylizowane logo WZ

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020, czekamy na Twoje dokumenty na Wydziale Zarządzania w dniach 12, 15, 16, 17 lipca 2019 r. w godz. 9:00–15:00 w siedzibie Wydziału Zarządzania przy ul. Narbutta 85.

Dokumenty złóż w Biurze Obsługi Kandydatów, w pok. nr 5.

 

Przygotuj i złóż następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji)
  • dokument tożsamości do wglądu
  • 2 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Uwaga!

Jeśli składasz kserokopie dokumentów, przynieś ze sobą ich oryginały aby umożliwić nam poświadczenie składanych kopii.

Jeśli nie złożysz dokumentów w wyznaczonym terminie, bez względu na powód, oznacza to nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów.

Jeśli nie możesz dostarczyć wymaganych dokumentów osobiście, może to zrobić upoważniona przez Ciebie osoba. Ta osoba musi mieć ze sobą (oprócz Twoich dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez Ciebie formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2019/2020 (pdf, 295,98 kB) https://www.pw.edu.pl/content/download/27427/160044/file/Pe%C5%82nomocnictwo%20PW%202019%202020.pdf

 

Dodatkowe informacje https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Skladanie-dokumentow